Biznesplan jest ważny, jednak nie mniej ważna okazuje się umiejętność realistycznego jego korygowania. Firma w UK może osiągnąć sukces, należy jednak pamiętać o bieżącym analizowaniu przepływów finansowych i skuteczności podejmowanych działań. Czasem trzeba wdrożyć szybkie zmiany, a czasem skorzystać ze wsparcia specjalisty.

Wysoka kwota wolna od podatku, niski ZUS, minimum biurokracji, chłonny rynek – te i inne zalety prowadzenia firmy w Wielkiej Brytanii każdego roku zachęcają wielu podatników do rozpoczęcia tu własnego biznesu. Mieszkający na Wyspach Polacy często mają dobre, świeże pomysły na działalność, które mogą szybko zaowocować sukcesem. Jednak aby ten sukces osiągnąć, biznes w UK powinien być dobrze zaplanowany.

Free-Photos / Pixabay

Firma w UK – potrzebny plan

Entuzjazm to uczucie niewątpliwie potrzebne przy zakładaniu własnej firmy. Jednak nie da się rozkręcić i utrzymać biznesu bez dobrego planowania, analiz, obliczania kosztów i ewentualnej weryfikacji założeń. Wielu przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie biznesu na Wyspach popełnia w tym względzie zasadniczy błąd – brak biznesplanu może wiele kosztować młode firmy, dlatego koniecznie należy go wcześniej przygotować.

Biznesplan nie tylko dla biznesmena

Stworzenie skutecznego biznesplanu wymaga realistycznego podejścia do własnej działalności. Ten sporządzony na piśmie dokument nie może być zbiorem swobodnych notatek przyszłego przedsiębiorcy – należy mieć na uwadze, iż w przypadku starania się do dofinansowanie, kredyt czy zewnętrzne inwestycje, do biznesplanu będą miały wgląd banki, urzędy i inne podmioty. Koniecznie trzeba więc trzymać się ogólnie przyjętych schematów takiego dokumentu.

Tumisu / Pixabay

Biznes w UK w liczbach

Dobry biznesplan powinien zawierać elementy takie jak podsumowanie wykonawcze, czyli ogólnie rzecz biorąc streszczenie przedsięwzięcia, opis i realistyczną ocenę szans biznesowych, strategię marketingową i strategię sprzedaży, informacje o kierownictwie i personelu, a także zarys możliwości firmy w zakresie produkcji, handlu czy usług – w zależności od rodzaju działalności. Ostatnią, lecz prawdopodobnie najważniejszą częścią biznesplanu jest analiza finansowa – w tym miejscu wszystkie poprzednie części należy przedstawić przy użyciu konkretnych liczb. Prognozy finansowe powinny sięgać nawet 5 lat do przodu, jednak najbardziej szczegółowe powinny być analizy dotyczące pierwszych 12 miesięcy.

Gdy trzeba skorygować plany

Prowadzenie biznesu w Wielkiej Brytanii nieraz wymaga przewidywania rzeczy nieprzewidywalnych. Bardzo częstą sytuacją, z którą spotykają się początkujący przedsiębiorcy, jest niedoszacowanie kosztów. Jeśli finanse firmy zaczną wymykać się spod kontroli, nie oznacza to, iż biznesplan był zły i nie należy się go dalej trzymać – koniecznie jednak należy go skorygować. Taka korekta powinna być dokonywana za każdym razem, gdy zmienią się okoliczności lub plany przedsiębiorcy rozminą się z rzeczywistością.

stevepb / Pixabay

“Zrób to sam” nie zawsze najlepszym wyjściem

Innym błędem popełnianym przez początkujących przedsiębiorców jest założenie, że wszystko mogą zrobić sami. Nawet jeśli właściciel firmy zna np. podstawy księgowości, samodzielne dokonywanie rozliczeń zajmie mu czas, który w innym wypadku mógłby przeznaczyć na rozwijanie strategii marketingowej czy chociażby dodatkowe spotkania z klientami. Dla Polaków działających w UK korzystniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług polskiego biura księgowego – specjaliści z takich firm mają doświadczenie w optymalizacji podatkowej, znają aktualne przepisy i są zawsze na bieżąco ze zmianami w prawie, które nieraz umykają uwadze zapracowanemu przedsiębiorcy.

Cashflow pod kontrolą

Kolejną sytuacją, której początkujący przedsiębiorcy często nie biorą pod uwagę, jest wystąpienie problemów z płynnością finansową. Kontrahenci opóźniają się z płatnościami, zobowiązania finansowe rosną i się nagromadzają – w końcu dochodzi do sytuacji, gdy firma nie ma środków na pensje dla pracowników lub zakupienie towaru. Aby nie doszło do takiej sytuacji, niezbędny jest tzw. cashflow – rachunek przepływów pieniężnych w firmie.

stevepb / Pixabay

Nadzór nad pieniądzem

Cashflow to źrodło przejrzystych informacji o zyskowności i płynności finansowej biznesu w UK. W analizie przepływów pieniężnych bierze się pod uwagę działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową. Skuteczne zarządzanie przepływem finansowym pozwoli utrzymać odpowiednie rezerwy finansowe, zwiększyć przychody poprzez przeniesienie nadwyżki środków na rachunki bankowe korzystnie oprocentowane, zmniejszyć koszty m.in. odsetek od kredytów, czy chociażby uzyskiwać zniżki dzięki dokonywaniu płatności gotówką.

Uczciwe pytania, uczciwe odpowiedzi

Aby firma w UK zachowała płynność finansową i utrzymała się na rynku, konieczne jest dokonywanie bieżących analiz – rzetelnych i uczciwych. Regularne udzielanie samemu sobie odpowiedzi na pozornie banalne pytania pozwoli przedsiębiorcy na czas dokonać niezbędnych zmian. Wśród takich pytań warto wymienić np. czy wystawiane faktury są jasne i czytelne dla odbiorcy, czy firma ma wdrożone procedury w przypadku wystąpienia zaległości w płatnościach kontrahentów, czy zlecenia realizowane są terminowo i sumiennie, czy negocjacje prowadzone są skutecznie, czy firma zleca prace, których nie musi wykonać osobiście itp.

qimono / Pixabay

Ukierunkowanie na zysk

Sukces firmy w UK często zależy od tego, czy przedsiębiorca trzeźwo i realistycznie patrzy na swój biznes – planuje, analizuje, nie boi się korygować planu i konfrontować np. z mniejszymi niż oczekiwał zyskami. Sukces jest jednak możliwy. Czasem warto w tym względzie skorzystać ze wsparcia specjalisty, a czasem za pomocą konkretnych pytań i odpowiedzi na nie, a w dalszej kolejności wdrożenia skutecznego działania, nakierować biznes w UK na dobre tory prowadzące do wymiernego sukcesu.

Linki do artykułu:

https://www.gov.uk/business-finance-support

http://www.greatbusiness.gov.uk/financing-a-business-growth-plan/

https://www.businesszone.co.uk/deep-dive/leadership/a-guide-to-government-support-for-small-businesses-in-2017

 

Podobał Ci się artykuł?

Polub naszego FanPage na Facebook, podziel się ze znajomymi!