W dzisiejszym odcinku wytłumaczę, jak przebiega rok podatkowy w UK dla firm limited i dla sole trader.

Dla osób samozatrudnionych (self-employed) rok podatkowy zaczyna się 6 kwietnia bieżącego roku, a kończy 5 kwietnia roku następnego. Na rozliczenie podatków jest czas do 31 października lub do 31 stycznia, jeśli jest to robione online.

Dla firm limited rok podatkowy trwa 12 miesięcy od jej założenia lub ostatniego rozliczenia podatków. Może on być przedłużony. Po zakończeniu roku podatkowego, firma limited ma 9 miesięcy na złożenie rozliczenia do Companies House i na zapłatę należnych podatków do HMRC.