Opracowany przez rząd Wielkiej Brytanii system ma istotnie wpłynąć na wysokość przyszłych emerytur obecnych pracowników. Auto Enrolment zmusza większość przedsiębiorców do wyboru funduszu emerytalnego, rejestracji w nim zatrudnionych i opłacania dodatkowych składek. Ze względu na zmieniające się kwoty procentowe, wiele firm decyduje się powierzyć swoją księgowość i kwestie płacowe specjalistom.

Korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii sprawiają, iż Polacy chętnie zakładają tu własne firmy. Problemem, z którym borykają się nawet właściciele firm dobrze znający język, są nieustannie zmieniające się przepisy. Jedną z takich istotnych zmian jest objęcie do 2018 r. małych firm obowiązkiem rejestracji do funduszu emerytalnego.

 

Auto Enrolment – ratunek dla przyszłych emerytów

 

Jak powszechnie wiadomo, Wielka Brytania od lat boryka się z brakiem wystarczających funduszy na godziwe emerytury dla pracujących obywateli. Jeśli plan rządu co do sukcesywnego zwiększania wieku emerytalnego zostanie utrzymany, większość obecnie pracujących przejdzie na emeryturę dopiero w wieku 68 lat, a podstawowa emerytura, tzw. State Pension, to zaledwie 109 funtów na tydzień. Rozwiązaniem, dzięki któremu przyszłe emerytury podatników mają istotnie wzrosnąć, jest Auto Enrolment – system obligujący pracodawców do zarejestrowania pracowników w wybranym funduszu emerytalnym.

Firmy zobowiązane do dokonania rejestracji

 

Obowiązek wybrania funduszu emerytalnego spoczywa na przedsiębiorcach, którzy posiadają na payroll przynajmniej jedną osobę. Wyjątek stanowią firmy, w których dyrektor jest jedynym pracownikiem. Po zarejestrowaniu w wybranym funduszu zarówno pracodawca, jak i pracownik będą zobowiązani do comiesięcznego opłacania dodatkowych składek – oprócz tych, które i tak już wpłacają na NIC (National Insurance Contributions).

Terminy wejścia w życie nowych obowiązków

Przepisy dotyczące Auto Enrolment obejmują firmy stopniowo – największe zostały zobligowane do dokonania rejestracji już w 2012 roku. Proces ten ma zakończyć się w lutym 2018 roku, kiedy to do funduszy emerytalnych będą musiały przystąpić najmniejsze przedsiębiorstwa – zatrudniające maksymalnie 30 osób – oraz wszystkie nowo otwierane działalności. Termin objęcia konkretnej firmy nowym wymogiem najlepiej określi doświadczony księgowy – dobrze zaznajomiony z aktualnymi przepisami prawa dotyczącego składek emerytalnych.

 

Nowe wymogi dla przedsiębiorców

Właściciel lub dyrektor firmy objętej nowymi przepisami w pierwszej kolejności musi dokonać wyboru funduszu emerytalnego. Do rejestracji kwalifikują się osoby pomiędzy 22 rokiem życia a pension age, pracujące w UK i zarabiające minimum 10 tys. funtów rocznie. Zarówno pracownicy kwalifikujący się do rejestracji, jak i niespełniający powyższych wymogów, muszą zostać pisemnie poinformowani o nowych zasadach i przysługującym ich prawach.

 

Rosnące kwoty składek

Określone w procentach od pensji pracownika składki mają stopniowo wzrastać aż do 2019 roku. Obecnie – do 6 kwietnia 2018 r. – minimalna składka wynosi 2% zarobków, przy czym 1% płaci pracownik, a 1% pracodawca. Po tym terminie składki wzrosną do 3% ze strony pracownika i 2% ze strony pracodawcy. Najwyższy poziom minimalny ma zostać wprowadzony w 2019 roku – pracownik płacił będzie 5%, a pracodawca 3% pensji.

Księgowy pomoże dokonać analizy

O ile samo objęcie przedsiębiorców nowym obowiązkiem i wynikającymi z niego formalnościami nie budzi specjalnych wątpliwości, o tyle sam wybór funduszu emerytalnego – już tak. Ostateczną decyzję musi podjąć właściciel bądź dyrektor firmy, jednak pomocą w dokonaniu skutecznej analizy oferty różnych podmiotów może posłużyć doświadczony księgowy. Wybór funduszu to ogromna odpowiedzialność – z tego względu niektórzy przedsiębiorcy decydują się dodatkowo na skorzystanie ze specjalistycznej konsultacji pension broker – jednak cena takiej usługi nie jest niska, dla małej firmy wynosi od 400 do nawet 1.000 funtów.

 

Składki w rękach profesjonalisty

Księgowość i kwestie kadrowo-płacowe bywają dla Polaków w UK sporym wyzwaniem – nawet dla tych, którzy bardzo dobrze posługują się językiem. Wywiązywanie się z nowego obowiązku związanego z rejestracją pracowników do funduszu emerytalnego, a następnie comiesięcznego obliczania i opłacania składek to także dodatkowy czas i nakład pracy. Z tego względu wielu pracodawców objętych systemem Auto Enrolment zdecydowało się skorzystać w tym zakresie z usług doświadczonego księgowego – praktyka pokazała, że takie rozwiązanie zwykle okazuje się tańsze i praktyczniejsze niż samodzielne wykonywanie czynności kadrowo-płacowych.

 

Korzyści z oszczędności

Należy przy tym podkreślić, iż osoby automatycznie zarejestrowane w nowym systemie mają prawo dobrowolnie się z niego wyrejestrować. Z drugiej strony pracownicy zarabiający mniej niż 10 tys. funtów rocznie mogą dobrowolnie do funduszu przystąpić. Przed rezygnacją z opłacania dodatkowych składek warto jednak kwestię tę dobrze przemyśleć – Auto Enrolment przyniesie bowiem wiele korzyści, które wielu przyjdzie docenić być może dopiero na emeryturze.