VAT W UK

Rozliczanie i zwrot podatku VAT w UK (VAT Refund)

Dotyczy: sole-trader, self-employed, HGV, CIS, firma Ltd. (Limited Company)

 

Zakres usług:

 • wyjaśnimy Ci, kiedy trzeba zarejestrować się w HMRC jako płatnik podatku VAT,
 • zarejestrujemy Twoją firmę jako płatnika podatku VAT,
 • wyjaśnimy różnice pomiędzy różnymi sposobami rozliczania podatku VAT (VAT schemes) i doradzimy, który z nich będzie dla Ciebie najkorzystniejszy,
 • będziemy w Twoim imieniu składać cokwartalne rozliczenia należnego podatku VAT do HMRC.

Dodatkowo:

 • dostarczamy naszym Klientom możliwość zdalnego dostępu do ich ksiąg, z możliwością wystawiania i wysyłania drogą mailową faktur do ich klientów, prowadzenia ewidencji magazynowej, prowadzenia ewidencji przejechanych mil służbowych i inne,
 • oferujemy naszym Klientom nieograniczoną ilość konsultacji i porad w ciągu roku finansowego,
 • jesteśmy dostępni pod telefonem w godzinach od 8.00 do 16.30, od poniedziałku do piątku.
VAT w UK
Podatek od wartości dodanej, czyli Value Added Tax, zajmuje ważne miejsce w systemie fiskalnym wielu państw, w tym Polski i Wielkiej Brytanii. VAT w UK jako przedsiębiorca musisz opłacać po przekroczeniu określonego progu obrotów rocznych. Od kwietnia 2022 roku trzeba także pamiętać o przepisach MTD.

Kiedy trzeba zarejestrować się na VAT w UK jako przedsiębiorca? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na te i inne pytania związane z brytyjskimi przepisami. Jako doświadczeni księgowi zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje o podatku VAT w Anglii – sprawdź, co jeszcze warto o nim wiedzieć.

Rejestracja – kiedy na VAT w UK?

Jako przedsiębiorca możesz w dowolnej chwili zarejestrować się jako płatnik VAT w UK. W takiej sytuacji zapłacisz cały należny podatek VAT od momentu rejestracji w HMRC, czyli brytyjskim urzędzie skarbowym.

Większość osób prowadzących działalność gospodarczą czeka, aż obrót firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekroczy £‎85 000 – wówczas odprowadzanie VAT-u w Anglii jest obowiązkowe.

Istnieją jednak także inne sytuacje, w których musisz zacząć opłacać ten podatek. Przykładowo, jeżeli:

 • przypuszczasz, że obrót firmy przekroczy £‎85 000 w ciągu kolejnego miesiąca,
 • prowadzisz firmę poza granicami Wielkiej Brytanii, ale towar magazynowany jest na jej terytorium,
 • przejmujesz firmę, która jest już płatnikiem VAT i chcesz kontynuować dotychczasową działalność,
 • prowadzisz firmę poza granicami Wielkiej Brytanii, a Twoja firma wykonuje kontrakt na jej terenie związany z gruntem (tzw. „land related services”), zazwyczaj w branży budowlanej. W takim wypadku wymagana jest również rejestracja na CIS (Construction Industry Scheme).

Nie możesz doliczać do swoich towarów i usług podatku VAT, dopóki nie otrzymasz własnego numeru VAT.

Rejestracja firmy jako płatnik podatku VAT w Anglii

Płatnikami VAT w UK powinni zostać przedsiębiorcy spełniający jedno z wymienionych wcześniej kryteriów. Aby uniknąć kar i odsetek, warto zrobić to w przeciągu 30 dni. Możesz zrobić to online na stronie internetowej HMRC albo wysyłając do urzędu druk VAT1. Uzyskasz wówczas 9-cyfrowy numer podatkowy VAT i zarejestrujesz się do swojego konta.

Rejestracja VAT w UK wymaga:

 • unikalnego numeru referencyjnego podatnika (UTR),
 • certyfikatu rejestracji Twojej firmy (w przypadku spółki Ltd.),
 • danych dotyczących obecnych lub przewidywanych obrotów Twojej firmy,
 • informacji o przedsiębiorstwach powiązanych z Twoją firmą.

Rejestracja w HMRC bywa skomplikowana. Zdarzają się sytuacje, że urząd odsyła wniosek przedsiębiorcy z prośbą o dodatkowe informacje. W przypadku wniosku o rejestrację dla firm spoza UK zawsze ma to miejsce. Jeśli chcesz uniknąć problemów związanych z rejestracją, zaufaj doświadczonym księgowym. Specjaliści Iwona Accountancy Services Ltd. skutecznie pomogą Ci zarejestrować się jako płatnik VAT w UK i wypełnić wszystkie niezbędne dokumenty.

Jakie są stawki VAT w Wielkiej Brytanii?

Stawki podatku VAT w Wielkiej Brytanii obowiązują w trzech wysokościach. Najpopularniejsza, podstawowa stawka VAT 20% obejmuje m.in.:

 • oprogramowanie,
 • sprzęt informatyczny,
 • odzież i obuwie,
 • narzędzia.

Obniżona stawka VAT w wysokości 5% pojawia się na takich produktach jak:

 • foteliki samochodowe i inne produkty związane z bezpieczeństwem dzieci,
 • materiały energooszczędne,
 • gaz i prąd do gospodarstw domowych,
 • niektóre sprzęty medyczne dla niepełnosprawnych,
 • środki pomagające rzucić palenie.

Stawka 5% dotyczy większości towarów i usług, które mają pozytywny wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa. Podobnie jest przy zerowej stawce VAT. Zerową stawką VAT oznacza się przykładowo:

 • żywność,
 • odzież, obuwie i pieluchy dziecięce,
 • książki, gazety i czasopisma,
 • kaski motocyklowe i rowerowe,
 • lekarstwa,
 • usługi kanalizacyjne dla gospodarstw domowych.

Stawki VAT nie obowiązują w przypadku towarów i usług wyłączonych z opodatkowania (exempt), czyli m.in. usług lekarskich, szpitalnych, ubezpieczeniowych czy edukacyjnych. Ponadto poza zakresem opodatkowania (outside the scope of UK VAT) znajdują się przykładowo darowizny na cele charytatywne, opłaty drogowe i opłata za prawo jazdy.

Rozliczanie i zwrot podatku VAT w UK

Jak rozliczyć się z VAT w UK?

W UK możesz opłacać podatek VAT na jeden z czterech sposobów. Musisz wybrać go już przy rejestracji VAT. Którą opcję wybrać? Warto skorzystać przy tym z naszej pomocy.

Standard rate scheme

To podstawowy i najpopularniejszy sposób rozliczania podatku VAT z HMRC. Przedsiębiorca rozlicza się kwartalnie, a podatek jest opłacany już w momencie wystawiania faktury. W tym przypadku VAT może być obniżony przez odliczanie go z zakupów. Stawka VAT wynosi w zależności od wykonywanych usług lub sprzedawanego towaru 20%, ale 5% i 0% – to także obowiązujące stawki VAT.

Flat rate scheme

To obniżona stawka VAT w Wielkiej Brytanii dla niewielkich firm, których obrót roczny nie przekracza £150 000. Takie przedsiębiorstwa nie mogą odliczać VAT z zakupów, w zamian za to odprowadzają obniżoną stawkę VAT od swoich obrotów do HMRC. Wysokość tej stawki VAT zależy od branży Twojej firmy – mieści się jednak w przedziale 4,5%-16,5%.

Od tej zasady istnieje jednak wyjątek. Jeśli koszty związane z zakupem towarów (nie usług) poniesione przez przedsiębiorstwo w ciągu okresu rozliczeniowego (typowo to 3 miesiące) nie przekroczą 2% obrotu w tym samym okresie albo £250 kwartalnie lub £1000 rocznie, wówczas bez względu na branżę zapłacisz 16,5%. Tej wersji VAT nie możesz opłacić, jeżeli w ciągu ostatniego roku przedsiębiorstwa wyrejestrował się z flat rate scheme lub popełnił przestępstwo podatkowe.

MOSS scheme

MOSS oznacza Mini One Stop Shop. Mogą z nich skorzystać firmy Ltd. oraz działalności gospodarcze zarejestrowane jako płatnicy VAT na terenie Wielkiej Brytanii i świadczące klientom indywidualnym na terenie Unii Europejskiej usługi cyfrowe takie jak:

usługi telekomunikacyjne,

nadawanie,

e-usługi.

Zarejestruj się w systemie do 10. dnia miesiąca od pierwszej sprzedaży.

Z MOSS nie mogą korzystać płatnicy VAT, jeśli:

 • świadczą usługi informatyczne innym firmom (B2B),
 • roczna wartość sprzedaży nie przekroczyła 10 000 €.

Wielka Brytania nie jest już członkiem UE, zatem sprzedaż produktów i usług odbywająca się na terenie UK podlega MOSS pozaunijnemu. Aby z niego skorzystać, musisz zarejestrować firmę w kraju, który nie należy do UE i świadczyć usługi na terenie UE. Stawki VAT MOSS zależą od stawek obowiązujących w państwie świadczenia usług.

Margin scheme

Margin scheme to VAT od marży. Wysokość podatku nie zależy zatem od wartości sprzedawanych produktów, ale od różnicy w cenie, jaką płacisz i za jaką je sprzedajesz. Standardowa stawka VAT od marży wynosi w tym przypadku 16,67% różnicy w cenie.

Możesz rozliczać się za pomocą margin scheme, jeśli sprzedajesz towary używane, takie jak:

 • przedmioty używane kupione do ponownej sprzedaży (w tym używane samochody),
 • antyki,
 • grafiki,
 • towary kolekcjonerskie.

Z margin scheme nie mogą korzystać przedsiębiorcy handlujący złotem wykorzystywanym w inwestycjach, innymi metalami i kamieniami szlachetnymi, a także produktami, od których odprowadzono już VAT w Wielkiej Brytanii.

Podatnik VAT – UK

Wszyscy płatnicy VAT w Anglii (niezależnie czy rejestracja była dobrowolna, czy wymagana) mają dodatkowe obowiązki. Od daty rejestracji VAT w UK musisz pamiętać, aby:

 • naliczać kwotę VAT według odpowiedniej stawki,
 • podawać informację o wysokości podatku VAT na fakturach,
 • zapłacić należny podatek VAT do HMRC,
 • złożyć kwartalne lub roczne deklaracje VAT,
 • prowadzić ewidencję sprzedaży i indywidualny rachunek VAT,
 • zarejestrować się w systemie Making Tax Digital.

Podatnik VAT w Wielkiej Brytanii – aktualizacja danych

Pamiętaj, że swoje dane rejestracyjne przy rejestracji VAT możesz zmienić w dowolnej chwili. Jeżeli jesteś płatnikiem VAT w Wielkiej Brytanii, musisz terminowo aktualizować dane swojej firmy. O istotnych zmianach należy poinformować HMRC w ciągu 30 dni. Mowa tutaj m.in. o zmianach:

 • nazwy firmy,
 • głównego adresu,
 • księgowego lub agenta zajmującego się podatkiem VAT,
 • członków spółki,
 • nazwisk lub adresów zamieszkania partnerów spółki.
Rozliczanie i zwrot podatku VAT w UK

Co to jest MTD w Anglii?

MTD, czyli Making Tax Digital jest cyfrowym systemem podatkowym obowiązujący wszystkich płatników VAT od kwietnia 2022 roku. Co to oznacza w praktyce? Jeśli jesteś przedsiębiorcą płacącym VAT w Wielkiej Brytanii, musisz przechowywać wszystkie faktury i rachunki w wersji cyfrowej, zaś deklaracje VAT muszą być przesyłane do HMRC drogą elektroniczną przez oprogramowanie zgodne z MTD. Natomiast nie możesz już wpisywać danych w formularz na stronie urzędu. Dopasowany program zrobi to automatycznie za Ciebie

Rozliczanie i zwrot podatku VAT w UK

Najważniejszy obowiązek podatnika VAT w Wielkiej Brytanii to oczywiście składanie deklaracji. Jeśli opłacasz je w systemie kwartalnym, pamiętaj, że nie chodzi o kwartały kalendarzowe, ale wyznaczone dla firmy przez HMRC w momencie rejestracji.

W deklaracji VAT muszą znajdować się informacje dotyczące m.in.:

 • wartości sprzedaży,
 • wartości zakupów,
 • ogólnej wartości podatku VAT do zapłaty,
 • wartości podatku VAT do odliczenia,
 • kwotę podatku do zwrotu.

Deklarację trzeba złożyć nawet w sytuacji, kiedy firma nie prowadzi w danym okresie działalności lub nie dokonuje żadnych transakcji sprzedaży i zakupu.

Jako przedsiębiorca zagraniczny możesz ubiegać się o zwrot podatku (VAT refund) za towary i usługi zakupione w Zjednoczonym Królestwie. Trzeba w tym celu wypełnić formularz VAT65A, a jeśli robisz to po raz pierwszy – dołączyć także oryginał certyfikatu potwierdzającego prowadzoną działalność gospodarczą.

Kary i odsetki – VAT w UK

Nieterminowa rejestracja VAT w Wielkiej Brytanii albo nierozliczenie dochodów w terminie może skutkować nałożeniem kar lub naliczeniem odsetek z HMRC. Za niezarejestrowanie jako płatnik VAT w przeciągu 30 dni od powstania obowiązku rejestracyjnego możesz otrzymać karę w wysokości całkowitej kwoty podatku VAT należnego w okresie niezarejestrowanym. Za opóźnienia lub brak deklaracji VAT zapłacisz dodatkowe 15% podatku. Niepoprawne zwroty są opatrzone karami obliczanymi jako procent utraconych dochodów.

Podatek VAT w Wielkiej Brytanii – pomoc specjalistów

HMRC poważnie podchodzi do przestrzegania obowiązków podatkowych. Nic więc dziwnego, że część przedsiębiorców obawia się popełniania kosztownych błędów przy rejestracji czy wypełnianiu deklaracji VAT. Nie wiesz, jaki VAT obowiązuje w Wielkiej Brytanii Twoją firmę? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat podatku VAT w UK? Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami.

Iwona Accountancy Services Ltd. to biuro księgowe z licencją do świadczenia usług na terenie Anglii. VAT i prowadzenie działalności gospodarczej nie mają przed nami tajemnic. Pomożemy Ci m.in. przy rejestracji jako podatnik VAT w Wielkiej Brytanii oraz będziemy ubiegać się w Twoim imieniu za zwrot podatku VAT. Powierz księgowość specjalistom i skup się na prowadzeniu własnej firmy.

WŁASNA FIRMA W UK

Jeśli myślisz o rozpoczęciu własnego biznesu, musisz najpierw zdecydować:

 • czy będzie to zwykła firma self-employed,
 • czy raczej firmą z ograniczoną odpowiedzialnością – Ltd.

Zgłoś się do nas po poradę, jeśli masz wątpliwości, która forma działalności będzie dla ciebie najlepsza!

ZWROT PODATKU UK

Sprawdź, czy nie należy Ci się zwrot podatku dochodowego w Wielkiej Brytanii.

Użyj naszego kalkulatora podatkowego!

Napisz do nas!