Jak po 1 stycznia 2021 r. rozlicza się w handlu międzynarodowym podatek VAT w UK?

Z artykułu poniżej dowiesz się o zasadach dotyczących m.in.:

  • odroczonej płatności (postponed VAT accounting),
  • odwrotnego obciążenia (reverse charges),
  • podatku VAT od usług.

Długo odwlekany Brexit przyniósł zarówno Brytyjczykom, jak i Polakom mieszkającym na Wyspach wiele zmian – również podatkowych.

Od 1 stycznia 2021 r. firmy z Wielkiej Brytanii traktowane są w Unii Europejskiej jak te spoza wspólnoty. W tym celu konieczna była m.in. zmiana stosowanej terminologii. Nie zmieniły się natomiast przepisy wewnętrzne. Brytyjskie firmy straciły jednak prawo do wielu unijnych uproszczeń. Aby ułatwić im funkcjonowanie w nowej rzeczywistości, wprowadzono jednak pewne ułatwienia.

Postponed VAT accounting – odroczona płatność

Po Brexicie z przyczyn oczywistych handel z krajami UE nie jest już obrotem wewnątrzwspólnotowym, ale importem i eksportem. Aby uniknąć problemów z przepływami pieniężnymi, rząd UK wprowadził tzw. postponed VAT accounting – system odroczonej płatności VAT.

Dzięki temu rozwiązaniu podatek z importu towarów do Wielkiej Brytanii można rozliczyć w najbliższej deklaracji VAT-owskiej, co oznacza zwolnienie towarów z Urzędu Celnego bez konieczności faktycznej zapłaty VAT. We wspomnianej deklaracji rozlicza się potem podatek jako VAT zarówno naliczony, jak i należny. Konsekwencją jest brak przepływu pieniężnego pomiędzy płatnikiem (importerem) a HMRC. Sytuacja więc nie zmieni się w porównaniu do poprzedniej, choć oczywiście pojawią się nowe wymogi administracyjne.

Odroczona płatność nie jest obowiązkowa, jednak większość firm niewątpliwie skorzysta z tej możliwości. Wyjątkiem jest sytuacja, w której podatnik odracza składanie zgłoszeń celnych, co możliwe będzie w terminie od 1.01.2021 do 30.06.2021, patrz:

https://www.gov.uk/guidance/apply-for-an-account-to-defer-duty-payments-when-you-import-or-release-goods-into-great-britain

Wtedy zastosowanie postponed VAT accounting będzie obowiązkowe. Szczegółowe informacje dotyczące takiego sposobu rozliczania VAT znajdziecie tutaj:

https://www.gov.uk/guidance/check-when-you-can-account-for-import-vat-on-your-vat-return

Wart odnotowania jest fakt, że zasady dotyczące odroczonej płatności VAT można stosować teraz także i do importu spoza Unii, co przed 1.01.2021 nie było możliwe.

Reverse charges – odwrotne obciążenie towarów podatkiem VAT po Brexicie

Od 1 stycznia 2021 r. firmy sprowadzają towary z UE już nie w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego objętego unijnym mechanizmem odwrotnego obciążenia, ale na zasadach importu. Rozwiązanie reverse charges nadal jednak będzie obowiązywać dla importu towarów poniżej kwoty £135 dla transakcji typu business to business (B2B), czyli pomiędzy firmami.

Ważne tutaj jest podkreślenie, że kwota ta dotyczy całości przesyłki, nie zaś wartości poszczególnych towarów w niej zawartych!

Jeśli odbiorcą przesyłki w kwocie poniżej £135 od sprzedawcy z terenu Unii będzie osoba indywidualna przebywająca na terenie Wielkiej Brytanii, wtedy to sprzedawca będzie zobowiązany naliczyć VAT w stawce kraju odbiorcy i tam go odprowadzić.

W praktyce oznacza to, że sprzedawca z EU będzie miał obowiązek zarejestrowania się na VAT na terenie Wielkiej Brytanii.

Nieco inne reguły będą obowiązywać sprzedawców internetowych, gdzie tzw. Online Marketplaces typu Amazon, czy Ebay zostały obciążone obowiązkiem pobierania i odprowadzania VAT w kraju odbiorcy. Płatnikiem nadal pozostaje sprzedawca, zdejmuje to jednak z niego obowiązek rejestracji VAT w takim kraju.

Reverese charges – podatek VAT w UK od usług

Jeśli chodzi o świadczenie usług, to sytuacja wygląda tak samo jak przed Brexitem.

Świadczenie usług dla firm (Business to Business B2B)

Świadczenie usług transgranicznych z jednej firmy do drugiej (Business to Business B2B) w dalszym ciągu podlega opodatkowaniu w kraju klienta.

Zasadniczo oznacza to, iż obowiązek rozliczenia VAT-u w tym wypadku ciąży na odbiorcy usługi. Rozliczenie to odbywa się w kraju docelowym według zasad mechanizmu odwrotnego obciążenia. Przepisy określają jedynie nieliczne wyjątki od tej reguły, patrz:

https://www.gov.uk/government/publications/accounting-for-vat-on-goods-moving-between-great-britain-and-northern-ireland-from-1-january-2021/accounting-for-vat-on-services-between-the-uk-and-eu-member-states-from-1-january-2021

Świadczenie usług dla konsumentów (Business to Consumer B2C)

Świadczenie usług na rzecz konsumentów (Business to Consumer/ B2C) w dalszym ciągu podlega opodatkowaniu w kraju sprzedawcy. W takim wypadku unijny sprzedawca usługi w Wielkiej Brytanii, nalicza i odprowadza VAT w swoim kraju i odwrotnie.

Takie same reguły obowiązywały przed Brexitem. Wyjątkiem od tej reguły są tzw. enjoyment rules, gdzie VAT naliczany i odprowadzany powinien być w kraju klienta, czyli miejscu konsumpcji usługi, patrz:

https://www.gov.uk/guidance/vat-place-of-supply-of-services-notice-741a#sec13

Na koniec ważna uwaga: poradnik ten opisuje zasady rozliczania VAT po Brexicie w Wielkiej Brytanii. Ww. zasady nie dotyczą Irlandii Północnej, która nadal pozostaje częścią unijnego systemu celnego i VAT.

cdn.