Jakie firmy z krajów Unii Europejskiej będą musiały zarejestrować się na VAT w Wielkiej Brytanii po Brexicie?

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wymusiło szereg zmian w prawie podatkowym. Brexit przyniósł nowe wymogi w kwestiach takich jak: rejestracja VAT, reverse charges (odwrotne obciążenie) dla sprzedaży B2B, czy chociażby postponed VAT accounting (odroczona płatność) przy imporcie.

Rejestracja VAT w UK

Od 1 stycznia 2021 r. sprzedaż towarów dla klienta indywidualnego o wartości poniżej £135, zobowiązuje sprzedawcę spoza terytorium Wielkiej Brytanii do naliczenia i opłacenia podatku w stawce brytyjskiej. W związku z tym obowiązkowa dla takiej firmy staje się rejestracja VAT i rozliczenie podatku w UK.

Rejestracja VAT w UK jest wymagana również w przypadku, gdy towar w momencie dokonania sprzedaży znajduje się na terytorium Wielkiej Brytanii – bez względu na jego wartość. Dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca spoza UK prowadzi sprzedaż znajdujących się tu towarów, np. za pośrednictwem swojego sklepu internetowego.

Business to business sale

Brexit przyniósł zmiany także w sprzedaży B2B, czyli business to business.

Od 1 stycznia 2021 r. dostawa towarów w kwocie nieprzekraczającej £135 rozliczana jest na zasadzie odwrotnego obciążenia (reverse charges). W takim wypadku klient zarejestrowany jako płatnik podatku VAT w Wielkiej Brytanii podaje sprzedawcy z kraju Unii Europejskiej swój ważny numer rejestracyjny VAT, a podatek od takiego zakupu rozliczany jest przez niego, na zasadzie odwrotnego obciążenia. Liczy się wartość całej przesyłki, nie poszczególnych towarów wchodzących w jej skład.

Powyższe zmiany nie dotyczą przesyłek towarów zawierających wyroby akcyzowe oraz transakcji niehandlowych zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi.

Postponed VAT accounting w imporcie

Firma zarejestrowana w UK jako płatnik VAT, sprowadzając towary z dowolnego miejsca na świecie, może zadeklarować i odzyskać podatek od importu w swojej cokwartalnej deklaracji VAT.

W praktyce oznacza to, że brytyjska firma dokonująca importu towaru, która wybierze tzw. coroczne rozliczenie podatku (postponed VAT accounting), nie musi płacić podatku na granicy. Zamiast tego deklaruje go w swoim najbliższym rozliczeniu VAT i w tej samej deklaracji odlicza. Upraszcza to procedurę przepływu pieniędzy pomiędzy firmą a HMRC, która przy takim rozliczeniu ma miejsce wyłącznie na papierze.

Online Marketplace – definicja

Pod pojęciem Online Marketplace należy rozumieć platformy handlowe online (OMP), które pośredniczą w sprzedaży pomiędzy dostawcą towaru a końcowym odbiorcą. Przykładem takiej platformy jest m.in. Amazon. W nowym stanie prawnym to właśnie Online Marketplace są odpowiedzialne za pobieranie i rozliczanie podatku VAT w UK.

Zgodnie z definicją HMRC, OMP jest to firma korzystająca ze strony internetowej lub aplikacji na telefon komórkowy (takiej jak platforma lub portal) do obsługi sprzedaży towarów klientom. Taka firma spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • w jakikolwiek sposób ustala warunki dostawy towarów do klienta;
 • jest w jakikolwiek sposób zaangażowana w autoryzowanie lub ułatwianie płatności klientów;
 • bierze udział w zamawianiu lub dostawie towarów.

Firma, która zapewnia tylko jedno z poniższych, nie będzie uznawana za OMP:

 1. przetwarzanie płatności w związku z dostawą towarów;
 2. lista lub reklama towarów;
 3. przekierowywanie lub przenoszenie klientów do innych interfejsów elektronicznych, w których towary są oferowane do sprzedaży, bez dalszej interwencji w dostawę.

Obowiązek rejestracyjny dla platform sprzedażowych (Online Marketplaces, w skrócie OMP)

Nowe przepisy zobowiązują do naliczania i odprowadzania podatku VAT w Wielkiej Brytanii firmy działające na zasadzie Online Marketplaces (np. Amazon, Ebay, itp.). Podobnie jak w przypadku innych firm, dotyczy to importu do £135 oraz sprzedaży towarów przebywających na terenie Wielkiej Brytanii w momencie sprzedaży, bez względu na ich wartość. Zagraniczni sprzedawcy towarów (powyżej wymienionej wartości) korzystający z OMP nie muszą więc sami rejestrować się jako płatnik podatku VAT na terenie Wielkiej Brytanii. Podatek w ich imieniu zbierze i zapłaci platforma OMP.

Odzyskiwanie podatku VAT przy sprzedaży poprzez Online Marketplace

W przypadku sprzedaży dokonywanej na rzecz odbiorcy indywidualnego przez sprzedawcę spoza UK, podatnik ten może zarejestrować się na VAT w celu odzyskania podatku zapłaconego na granicy w momencie importu towaru do Wielkiej Brytanii. Dotyczy to przypadków, gdy towar, który w chwili sprzedaży już znajduje się na terytorium Wielkiej Brytanii, został tu importowany wcześniej. Podatnik wykazuje wtedy podatek zapłacony w chwili importu towaru do Wielkiej Brytanii w swojej deklaracji VAT, jednak nie deklaruje podatku od sprzedaży odprowadzonego w jego imieniu do HMRC przez Online Marketplace. Dzięki temu uzyska on pełen zwrot podatku zapłaconego wcześniej.

Podsumowanie

Podsumowując, następujące rodzaje firm będą musiały zarejestrować się jako podatnik VAT w Wielkiej Brytanii i rozliczyć się z podatku VAT w HMRC:

 • każda firma prowadząca OMP, ułatwiając sprzedaż towarów klientom w Wielkiej Brytanii;
 • każda firma, która sprzedaje towary bezpośrednio (bez udziału OMP) klientom w Wielkiej Brytanii, jeśli towary są jednocześnie:
  1. poza Wielką Brytanią w momencie sprzedaży;
  2. importowane do Wielkiej Brytanii w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 135 GBP;
 • firmy mające siedzibę poza Wielką Brytanią i sprzedające towary klientom w Wielkiej Brytanii, jeśli towary znajdują się już w Wielkiej Brytanii w momencie sprzedaży.