Rozliczanie podatku VAT na nowych zasadach, możliwość składania opóźnionych deklaracji celnych, nowe numery EORI, stosowanie Commodity Codes – gdy zakończył się okres przejściowy Brexit, brytyjscy przedsiębiorcy musieli zmierzyć się z różnymi zmianami. Sprawdź, jakie zasady obowiązują od 1 stycznia 2021 r.

Zakończenie okresu przejściowego Brexit

Okres przejściowy Brexit trwał do końca 2020 r. Oznacza to, że od 1 stycznia 2021 r. brytyjscy przedsiębiorcy dokonują importu i eksportu towarów w ramach transakcji z krajami Unii Europejskiej na tych samych zasadach, które przed zmianami obowiązywały wobec państw spoza wspólnoty.

W praktyce oznacza to inny sposób rozliczania podatku VAT oraz bardziej skomplikowane procedury celne. Rząd Wielkiej Brytanii wprowadził jednak rozwiązania, dzięki którym działalność firm z UK ma być maksymalnie ułatwiona. To m.in. odroczenie deklaracji celnych do 30 czerwca 2021 r.

Numery EORI

Import z UE do Wielkiej Brytanii towarów oraz ich eksport do krajów wspólnoty wymaga posiadania numeru EORI. To numer rejestracyjny i identyfikacyjny dla celów VAT i dokumentacji celnej.

Numery obowiązują dla:

  • • handlujących towarami z krajami UE – zaczyna się od liter GB,
  • • handlujących towarami z Irlandią Północną.

Drugi numer zaczyna się od liter XI (tu przedsiębiorca z Wielkiej Brytanii musi posiadać dwa numery EORI, jeden brytyjski zaczynający się literami GB i drugi irlandzki zaczynający się literami XI).

Numer ten nie jest wymagany w przypadku przewożenia towarów pomiędzy Irlandią Północną a Republiką Irlandii. Firmy, które już wcześniej uzyskały numer zaczynający się od GB, nie muszą występować o nowy. Firma otrzymująca decyzje celne lub składająca deklaracje w kraju UE, musi uzyskać numer od kraju, w którym składa pierwszą deklarację. Tak uzyskany nr EORI tego kraju będzie mógł także służyć przy transakcjach handlowych z innymi krajami w UE.

Commodity Codes, czyli kody towarów

Klasyfikacja towarów we wszystkich krajach świata opiera się na jednym Systemie Zharmonizowanym (HS), który utrzymuje Światowa Organizacja Celna (WCO). Zakończenie okresu przejściowego Brexitu nic nie zmieniło pod tym względem – Wielka Brytania nadal używa tego samego systemu.

Kody towarów, nazywane Commodity Codes, są takie same dla UK oraz krajów UE. Składają się z 8 cyfr dla towarów eksportowanych i 10 cyfr dla towarów importowanych. Kody towarów decydują m.in. o wysokości podatku VAT, są też wymagane do dokumentacji importowej i eksportowej.

Import z UE do Wielkiej Brytanii i Deferred Declarations, czyli opóźnione deklaracje celne

W zakresie towarów importowanych na granicy UK, nie ma potrzeby składania deklaracji celnych od razu – można skorzystać z opóźnienia (Deferred Custom Declarations) tego obowiązku do 30 czerwca 2021 r.

Nie dotyczy to jednak tzw. towarów kontrolowanych, czyli m.in.: tytoniu, alkoholu oraz produktów węglowodorowych. HMRC może też odmówić tego przywileju przedsiębiorcom, u których wcześniej stwierdzono np. opóźnienia podatkowe.

Nowe firmy są akceptowane automatycznie

System ten dotyczy tylko firm z Wielkiej Brytanii (nie obejmuje więc Irlandii Północnej). Ponadto, przed importem do UK towary muszą znajdować się w swobodnym obrocie w UE. Żeby z niego skorzystać firmy muszą użyć tzw. Simplified Customs Declaration process, czyli procesu składania uproszczonych deklaracji celnych.

Firma może zrobić to na dwa sposoby:

1. Skorzystać z Simplified Declaration Procedure (SDP), które co prawda wymagają zezwolenia, ale mają tę przewagę, że mogą dotyczyć także tzw. controlled goods, czyli np. alkoholu, papierosów itp., patrz:

https://www.gov.uk/guidance/list-of-goods-imported-into-great-britain-from-the-eu-that-are-controlled

2. Skorzystać z Entry in Declarant’s Records (EIDR), co oznacza dokonywanie importu bez poprzedniego zezwolenia, dokonując zgłoszenia przewozowego we własnej dokumentacji handlowej.

Bez względu na to, z którego sposobu firma skorzysta, będzie musiała po imporcie złożyć deklaracje.

W dniach 1.01.2020 – 30.06.2021 będzie ona mogła być odroczona. Od 01.07.2021 deklaracje jednak będą musiały zostać złożone do czwartego pracującego dnia następnego miesiąca.

Korzystanie z systemu opóźnionego składania deklaracji celnych wymaga także uzyskania zezwolenia od HMRC. Należy złożyć wniosek o konto odroczonego cła „Duty Deferment Account”. Można to zrobić tutaj:

https://www.gov.uk/guidance/check-which-type-of-account-to-apply-for-to-defer-duty-payments-when-you-import-goods

Ponieważ w ciągu sześciu miesięcy od daty importu dokonasz raczej uproszczonego niż pełnego zeznania celnego, musisz być także do tego upoważniony przez HMRC:

https://www.gov.uk/guidance/prepare-to-make-supplementary-declarations-from-1-january-2021

Bez względu też na to, który z ww. sposobów wybrała firma, musi wcześniej zaaplikować/wystąpić o tzw. „simplified procedures for import or export” i czekać aż zostanie jej przyznana autoryzacja, patrz:

https://www.gov.uk/guidance/apply-to-use-simplified-procedures-for-import-or-export-ce48

Ze względu na dość skomplikowane procedury celne, rząd Wielkiej Brytanii rekomenduje skorzystanie z usług agenta celnego (customs broker) lub spedytora (freight forwarder).