Emerytura z Wielkiej Brytanii po powrocie do Polski gwarantuje dodatkowe pieniądze dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny. Takie świadczenie to cenny dodatek do polskiej emerytury państwowej, który umożliwi Ci zwiększenie comiesięcznych wpływów na konto. Warto również uświadomić sobie, że są to także pieniądze, które należą Ci się za ciężką pracę wykonywaną poza granicami kraju. Komu dokładnie przysługuje emerytura z Anglii po powrocie do Polski? Jak złożyć wniosek i jakie dokumenty musisz przygotować? Gdzie szukać pomocy w przekierowaniu angielskiej emerytury do Polski?

Emerytura w Anglii – jak wygląda system emerytalny na wyspach?

Przede wszystkim warto sobie uświadomić, że brytyjski system emerytalny składa się z trzech filarów. Kryterium rozdzielenia w taki sposób świadczenia emerytalnego związane jest z pochodzeniem pieniędzy. Po osiągnięciu wieku emerytalnego przysługuje więc emerytura państwowa, emerytura pochodząca z własnych oszczędności składanych poprzez opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz emerytura oparta również na własnych składkach, jednak wspomaganych dodatkowo przez pracodawcę. Jednak jak dokładnie wygląda brytyjska emerytura? Jak nazywają się poszczególne części składowe emerytury brytyjskiej?

  • New State Pension

New State Pension lub po prostu State Pension to emerytura państwowa. O przyznanie State Pension mogą starać się osoby, które opłacały składki ubezpieczeniowe (w tym oczywiście składki emerytalne) National Insurance minimum 10 lat. Otrzymasz wtedy najniższy wymiar państwowej emerytury, natomiast pełna kwota przysługuje osobom, które przepracowały w Anglii 35 lat. Warto jednak zaznaczyć, że w 2016 roku system emerytalny w Wielkiej Brytanii przeszedł gruntowne zmiany. Kobiety, które urodziły się po 6 kwietnia 1953 roku oraz mężczyźni urodzeni po 6 kwietnia 1951 roku podlegają już pod nowe zasady emerytalne. Natomiast osoby starsze, urodzone wcześniej, mają emeryturę wypłacaną według starych zasad – Basic State Pension oraz Additional State Pension. Na wcześniejszych zasadach Basic State Pension dotyczy każdego, kto osiągnie wymagany wiek emerytalny, natomiast Additional State Pension wypłacana jest w zależności od dochodów osiąganych przez te lata pracy oraz od wysokości składek społecznych.

Obecnie pełna kwota State Pension – czyli przysługująca osobom, które przepracowały 35 lat – to £203.85 tygodniowo. Jeśli Twój staż pracy to minimum 10 lat, otrzymasz odpowiednio mniejszą część State Pension, czyli około £66 tygodniowo.

  • Personal Pension

Personal Pension to kolejny filar, który składa się na brytyjską emeryturę. Ta część świadczenia pochodzi z prywatnych oszczędności odkładanych w funduszach emerytalnych lub towarzystwach ubezpieczeniowych. Składki opłacane w czasie pracy wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego wypłacane są jako dodatek do emerytury państwowej. Wysokość emerytury Personal Pension zależna jest kwoty odprowadzanych składek oraz od tego, czy fundusze były inwestowane np. w akcje i obligacje.

  • Workplace Pension

Workplace Pension określana jest także jako Company Pension lub Occupational Pension to składnik brytyjskiej emerytury, który pochodzi ze środków zgromadzonych w ramach obowiązkowych programów emerytalnych prowadzonych przez pracodawców. Pobiera on mały procent Twojej pensji, jednocześnie dokładając również procent od siebie. Co więcej, składki emerytalne nie są opodatkowane, dlatego pośrednio również państwo dokłada do Twojej przyszłej emerytury.

Komu przysługuje emerytura z Anglii po powrocie do Polski?

Jednak jak sprawa z angielską emeryturą wygląda w przypadku rezydentów, którzy po kilku latach pracy opuścili Wielką Brytanię? W końcu przez ten czas pracownik odprowadzał ubezpieczenie społeczne, w tym także to emerytalne. Z racji tego o wypłatę brytyjskiej emerytury mogą starać się osoby, które spełniły wymogi emerytalne wyznaczone dla obywateli Wielkiej Brytanii. Ubiegać się o emeryturę możesz również wtedy, gdy na stałe opuściłeś Wyspy.

Porozmawiaj z Księgową

Komu przysługuje emerytura z Wielkiej Brytanii po powrocie do Polski?

  • O brytyjską emeryturę możesz ubiegać się jeśli osiągnąłeś wiek emerytalny zatwierdzony w Anglii. Obecnie jest to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, jednak od 6 kwietnia 2016 roku wraz z reformą systemu emerytalnego uchwalony został wyższy wiek emerytalny, który docelowo wynosić ma 68 lat. Wprowadzone zmiany dotyczą także sposobu obliczania wieku emerytalnego. Wiek emerytalny według nowych zasad można sprawdzić na stronie www.gov.uk/state-pension-age.
  • Dodatkowo trzeba spełnić warunek odpowiednio długiego stażu pracy, którego minimalny wymiar musi wynosić 10 lat, w czasie których opłacane były składki emerytalne. Jednocześnie należy podkreślić, że do stażu pracy liczy się także czas, w którym pracownik pracował w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do którego zalicza się także Polska. W takiej sytuacji świadczenia emerytalne wyliczane są proporcjonalnie do lat przepracowanych w Anglii. Nawet jeśli na terenie Wielkiej Brytanii przepracowałeś rok lub dwa możesz więc zwrócić się do brytyjskiej instytucji ubezpieczeniowej o wyliczenie emerytury.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać emeryturę z Wielkiej Brytanii?

Emerytura państwowa w Anglii nie jest przyznawana automatycznie tak jak w Polsce. Świadczenie może dostać tylko osoba, która osiągnęła wiek emerytalny oraz wykaże odpowiedni staż pracy, a także złoży wniosek. Gdzie należy złożyć taki wniosek? Każda osoba starająca się o wyliczenie i przyznanie angielskiej emerytury powinna złożyć dokumenty oraz formularz w aktualnym miejscu zamieszkania. Oznacza to, że jeśli na stałe wróciłeś do Polski, sprawę z emeryturą brytyjską możesz załatwić w polskich urzędach. Cała procedura odbywa się za pośrednictwem ZUS-u. Zajmuje się tym wydział realizacji umów międzynarodowych w Gdańsku. W Twoim imieniu będzie on kontaktował się z instytucjami zagranicznymi w celu potwierdzenia okresów składkowych i wydania decyzji dotyczącej przyznania bądź odmowy świadczenia emerytalnego.

UWAGA! Uzyskaj szczegółowe informacje i skontaktuj się ze swoim księgowym Iwona Accountancy Services Ltd.

Jakie dokumenty musisz złożyć?

Wraz z wnioskiem o przyznanie zagranicznej emerytury konieczne jest złożenie dokumentów potwierdzających okresy składkowe, w których pracownik przebywał i pracował w Anglii. Są to przede wszystkim payslipy oraz druki P60 i P45. Co ciekawe, do rozpoczęcia procedury potrzebny jest tylko numer brytyjskiego ubezpieczenia, jednak w wielu przypadkach zdarza się, że ubezpieczalnie mogą nie uznać niektórych okresów ubezpieczenia, dlatego najlepiej od razu dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.

FAQ:

  • Czy wracając na stałe do Polski, możesz starać się o angielską emeryturę?

Tak, osoby, które przepracowały w Anglii minimum 10 lat i przez ten czas opłacały składki na ubezpieczenie emerytalne, mogą ubiegać się o przyznanie brytyjskiej emerytury, nawet wtedy, gdy opuściły kraj jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

  • Co trzeba zrobić, aby otrzymać emeryturę z Anglii po powrocie do Polski?

Przede wszystkim trzeba spełnić warunki, które gwarantują przyznanie prawa do emerytury na Wyspach. Są to:

  • odpowiedni wiek emerytalny,
  • minimalny okres pracy 10 lat i odprowadzania składek.

Jeśli warunki te są spełnione, emeryt może złożyć wniosek o przyznanie zagranicznej emerytury w gdańskim wydziale realizacji umów międzynarodowych ZUS.

  • Jakie dokumenty są potrzebne, aby dostać angielską emeryturę?

Wraz z wnioskiem zainteresowany powinien złożyć dokumenty potwierdzające okresy składkowe w Wielkiej Brytanii. Są to przede wszystkim payslipy oraz formularze P60 i P45.