Łatwa procedura rejestracyjna, minimum formalności, niskie podatki, brak odpowiedzialności za długi firmy itd. To tylko niektóre z wielu korzyści prowadzenia firmy limited (Ltd.) w UK. Sprawdź, jak założyć firmę limited i o czym pamiętać po zarejestrowaniu firmy.

Firma Limited w UK – jak to działa?

Limited Company to jedna z dwóch najchętniej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii. Korzystne przepisy prawa podatkowego, mniejsza liczba formalności i łatwiejsze utrzymanie firmy każdego roku, skłaniają wielu Polaków do rozpoczęcia w UK własnego biznesu.

Limited Company jest bardzo opłacalną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Jest odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Aby firma Ltd. mogła powstać, konieczne jest powołanie:

  • dyrektora, czyli osoby odpowiedzialnej za zarządzanie spółką,
  • przynajmniej jednego udziałowca, czyli osoby będącej właścicielem spółki.

UWAGA! Dyrektor i udziałowiec firmy Ltd. może być jedną i tą samą osobą!

Założenie firmy Ltd. w UK, wymaga posiadania kapitału zakładowego w postaci udziałów. Minimalna liczba udziałów, które może mieć firma Limited to 1 udział. Nominalna wartość udziału to zazwyczaj £1, może to być jednak inna kwota.

Komu opłaca się firma Ltd.?

Prowadzenie Limited Company w Wielkiej Brytanii, to rozwiązanie opłacalne praktycznie dla każdego przedsiębiorcy. Eksperci polecają ją przede wszystkim przedstawicielom wolnych zawodów – fotografom, programistom, specjalistom ds. marketingu, blogerom itp.

Firma Limited w UK – zakładanie firmy

Zanim przystąpimy do rejestracji firmy Ltd., musimy określić jej nazwę oraz adres siedziby. Konieczne jest też wyznaczenie przynajmniej jednego udziałowca i dyrektora oraz ustalenie kapitału zakładowego firmy.

Rejestracji firmy limited dokonuje się w Companies House. To odpowiednik polskiego sądu rejestrowego. Konieczne jest złożenie wniosku o rejestrację spółki, do którego dołącza się akt założycielski i statut przedsiębiorstwa.

Adres siedziby firmy Ltd. i jej dyrektora

Przy zakładaniu firmy Limited należy pamiętać o prawidłowym określeniu adresu jej siedziby. Oficjalnym adresem (registered office) nie musi być adres handlowy. Musi to być jednak miejsce niezawodne pod kątem dostarczania korespondencji, szczególnie dokumentów i pism od Companies House.

Odrębnie określa się adres dyrektora (director’s service address). Obowiązują w tym wypadku te same zasady, co przy ustalaniu adresu siedziby firmy.

Czy firma Ltd. w UK musi mieć księgową/księgowego?

Żadne przepisy nie zobowiązują firm Limited do zatrudniania etatowego księgowego. Jedynie od największych firm, takich których zarobki liczy się w milionach, wymaga się przeprowadzania obowiązkowego audytu.

Teoretycznie przedsiębiorca może zadbać o swoje rozliczenia sam. W praktyce jednak bez posiadania wiedzy na temat sposobu prowadzenia tzw. „pełnej” księgowości, oraz nieustannie zmieniających się przepisów nie jest to możliwe.

Prowadzenie firmy Ltd. w UK

Po zarejestrowaniu firmy Ltd. przedsiębiorca może działać praktycznie od razu. Należy tylko pamiętać o określeniu tzw. articles of association, czyli reguł zarządzania firmą oraz o dokonaniu rejestracji w celach podatkowych (Corporation Tax).

Oprócz opłacania bieżących podatków, właściciel spółki musi też pamiętać o rocznej opłacie przy wypełnianiu obowiązkowego Confirmation Statement do Companies House – wynosi ona 13 funtów.

Firma Limited w UK, a odpowiedzialność za długi

Jedną z największych zalet firmy Ltd. w UK jest brak odpowiedzialności udziałowców za jej długi. To szczególnie istotne w przypadku nowych firm, których powodzenie jest niepewne.

Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności ani za długi spółki, ani za długi innych udziałowców. Wyjątek stanowią udowodnione przed sądem dokonane z premedytacją oszustwa, których dokonał dyrektor lub udziałowiec firmy i z powodu których to doszło do braku rentowności firmy.

UWAGA! Uzyskaj szczegółowe informacje i skontaktuj się ze swoim księgowym Iwona Accountancy Services Ltd.