W IAS zawsze mamy dla Naszych Klientów wiele przydatnych informacji podatkowych. Mamy nadzieję, że to co z nich teraz wybraliśmy, zainteresuje wszystkich Państwa. Oto kilka ciekawostek powiązanych z rozliczaniem podatku VAT w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej.

– zwiększenie podatku naliczonego o koszty poniesione nawet do 4 lat wstecz,

– możliwość skorzystania z dodatkowej ulgi podatkowej w wysokości 1% od stawki Flate Rate Scheme,

– dokonanie rejestracji z wsteczną datą, itd

Wszystkie te przywileje przysługują przedsiębiorcom rejestrującym się do VAT w Wielkiej Brytanii. Stworzenie takich oszczędności podatkowych jest jak najbardziej możliwe i w pełni legalne. Należy jednak znać obowiązujące zasady i przepisy. Naprawdę warto w tym zakresie skorzystać ze wsparcia specjalisty, czyli doradcy podatkowego.

Kiedy rejestracja VAT w UK jest konieczna?

Wielu przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii nie składa od razu zgłoszenia rejestracyjnego do VAT. Korzystanie ze zwolnienia z tego podatku stanowi dla nich spore uproszczenie. Nie muszą składać deklaracji VAT i oczywiście wpłacać co trzy miesiące należnej kwoty. Z czasem mogą oni jednak zdecydować się na dokonanie takiej rejestracji. Dzieje się tak ze względu na oczekiwania rynku. Wiele firm woli współpracować z kontrahentami będącymi płatnikami podatku VAT, czyli tzw. VAT-owcami.

Dużo firm w Polsce nie chce sprzedawać towarów firmom w UK, które nie są zarejestrowane na VAT. Zdarzyło się to już wielu naszym Klientom, którzy w końcu musieli dokonać takiej rejestracji.

Musimy jednak zaznaczyć, że podstawowym powodem dla którego firmy rejestrują się na VAT jest przekroczenie progu VAT w UK, który wynosi obecnie £85,000. Po osiągnięciu tych obrotów liczonych w skali 12 miesięcy, KAŻDA FIRMA W UK MUSI zarejestrować się i odprowadzać podatek VAT.

Podatek VAT w UK… i jego oszczędzanie

Planując dokonanie rejestracji do VAT, podatnik prowadzący działalność w UK powinien poznać przysługujące mu różne przywileje. Jednym z nich jest możliwość zwiększenia podatku naliczonego o koszty poniesione przed jego rejestracją. Pozwoli to przedsiębiorcy na wytworzenie dodatkowych oszczędności podatkowych, które z pewnością przydadzą się po takiej rejestracji.

Zwiększenie podatku naliczonego – towary z VAT w UK

Podatnik ma prawo zwiększyć VAT naliczony o koszty poniesione do czterech lat wstecz od rejestracji. Dotyczy to jednak wyłącznie przedmiotów, które przez cały czas od zakupu były używane w działalności gospodarczej i w dniu rejestracji są w dalszym ciągu używane. Warunkiem skorzystania z takiej możliwości jest uregulowanie zobowiązania wobec dostawcy oraz posiadanie faktury dokumentującej zakup.

Towary z VAT w UK – przykład

Firma transportowa Alfa dnia 13 listopada 2013 r. zakupiła samochód dostawczy za kwotę £5.000 + £1.000 VAT. Natomiast 3 lutego 2013 r. nabyła wózek widłowy na kwotę £2.000 + £400 VAT. Rejestracji do VAT firma dokonała z dniem 1 sierpnia 2017 r. Przysługuje jej więc prawo do zwiększenia podatku naliczonego o £1.000 za zakup samochodu. Nie będzie jednak mogła dokonać takiego zwiększenia w przypadku kosztów zakupu wózka widłowego. Niestety został on nabyty 4,5 roku przed rejestracją.

Zwiększenie podatku naliczonego – usługi z VAT w UK

Podatnik może zwiększyć podatek naliczony o koszty usług. Istotne jest to, czy skorzystał z nich nie wcześniej niż sześć miesięcy wstecz od rejestracji. Przy czym prawo to dotyczy wyłącznie usług, które nie przyniosły podatnikowi dochodu przed rejestracją. Przedsiębiorca nie może odliczyć VAT od usługi, które przyniosły mu przychód udokumentowany fakturą, z której nie musiał przed rejestracją płacić należnego VAT .

Usługi z VAT w UK – przykład

Biuro projektowe ABC w okresie 6 miesięcy przed rejestracją do VAT korzystało z usług ekipy budowlanej XYZ. Wykonawca robót wystawił fakturę na kwotę £12.000 + £2.400 VAT. W okresie poprzedzającym rejestrację biuro wystawiło innemu Klientowi końcowemu fakturę, której kwota obejmowała połowę ceny pracy ekipy XYZ. W rozliczeniu wstecznym biuro ABC będzie więc mogło zwiększyć podatek naliczony, ale tylko o połowę kosztów usług świadczonych przez XYZ.

Flat Rate Scheme – a co to jest?

Niewielkie przedsiębiorstwa, których przychody z ostatnich 12 miesięcy nie przekraczają określonego w przepisach progu £150.000, mogą opłacać uproszczony podatek VAT – tzw. Flat Rate Scheme. W praktyce daje on możliwość opłacania zryczałtowanego podatku – niższego niż powszechnie obowiązująca stawka.

Stawka FRS waha się od 4 do 14,5% w zależności od branży. Ostatnio wprowadzono też nową stawkę 16.5% dla tzw. Limited Cost Trader. W uproszczeniu nie pozwala ona korzystać ze wspomnianych powyżej niskich stawek FRS firmom oferującym usługi. HMRC wymusza więc stosowanie podwyższonej stawki VAT 16.5%.

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj:
https://www.polskaksiegowa.org.uk/masz-firme-w-uk-od-kwietnia-dodatkowa-nowa-stawka-vat-dla-firm-korzystajacych-z-flat-rate-scheme/

Ulga podatkowa dla nowych VAT-owców

Przez pierwsze 12 miesięcy od rejestracji do VAT podatnikom przysługuje dodatkowa ulga w wysokości 1% podatku odliczana od stawki Flat Rate Scheme.

Przykładowo podatnik, któremu przysługuje stawka 14% w ramach FRS, przez rok od rejestracji może opłacać podatek VAT w wysokości 13%. Należy przy tym pamiętać, iż dodatkowa ulga w wysokości 1% podatku przysługuje przez 12 miesięcy od rejestracji do VAT, a nie od rozpoczęcia korzystania z FRS.

Koszty sprzed rejestracji w ramach FRS

Podatnicy korzystający z obniżonej, zryczałtowanej stawki podatkowej również mają prawo do zwiększenia podatku naliczonego o koszty poniesione przed rejestracją. Przysługuje to na takich samych zasadach, jak w przypadku podatników niekorzystających z FRS.

Rejestracja VAT w UK do 4 lat wstecz

Brytyjskie prawo podatkowe daje przedsiębiorcom możliwość dokonania rejestracji do VAT nawet do 4 lat wstecz. To bardzo korzystne rozwiązanie dla podatników wykonujących usługi lub sprzedającym towary Klientom będącym podatnikami VAT, którzy oczekują możliwości zwiększenia swojego podatku naliczonego. Przedsiębiorcy pozwoli to na zwiększenie VAT naliczonego od wstecznych wydatków, a jego Klientom da możliwość zapłacenia i odliczenia dodatkowej kwoty VAT od wartości wynikających z otrzymanych faktur.

VAT only invoice – oszczędności

Firmy, którym przysługuje prawo do skorzystania z niższej stawki Flat Rate Scheme (np.10%), też mogą zarejestrować się wstecz na FRS!

Z zasady proszą one swoich Klientów o przyjęcie tzw. VAT only invoice. Jest to specjalna faktura VAT wystawiona na 20% obrotów za cały ten 4 letni okres. Następnie muszą one złożyć rozliczenie VAT korzystając ze stawki 10%.

W ten sposób, jeśli sprzedaż netto firmy jeszcze przed rejestracją VAT wynosiła £50,000, a wystawiony do niej VAT only invoice wynosić będzie £10,000 (£50,000 x 20% = £10,000), to podatek VAT odprowadzony do HMRC po dokonaniu rejestracji wstecznej na FRS, wynosić będzie £6,000 (£60,000 x 10% = ££6,000). Zaoszczędza się wiec £4,000!

Zanim jednak dokona się takiej operacji, IAS zaleca by upewnić się, czy dany Klient lub Klienci, którym wystawia się taką dodatkową fakturę na sam VAT, w ogóle ją przyjmą. Oczywiście oddzielnym problemem jest to, czy taka faktura zostanie zapłacona, bo wtedy zamiast korzyści poniesiemy stratę!

Jeśli dany Klient jest płatnikiem VAT, to nie powinien być to żaden problem. Odzyska on bowiem całą tę zafakturowaną kwotę przy swoim najbliższym rozliczeniu VAT.

Bezproblemowe rozliczanie podatku VAT w UK

Większość przedsiębiorców działających w Wielkiej Brytanii przyznaje, iż samo dokonanie rejestracji do VAT przyniosło im wiele korzyści. Jednak jeszcze więcej korzyści może przynieść dobra znajomość przepisów dotyczących przysługujących podatnikom preferencji. Aby uzyskać jak największe oszczędności podatkowe przy rejestracji firmy do VAT w UK, warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia profesjonalnego księgowego. Wielu Polaków prowadzących biznes w UK przyznaje, iż najlepiej współpracuje im się z polskimi biurami księgowymi, które dobrze znają potrzeby przedsiębiorczych rodaków na emigracji.

UWAGA! Uzyskaj szczegółowe informacje i skontaktuj się ze swoim księgowym Iwona Accountancy Services Ltd.