Wiele osób rozpoczynających działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii prowadzi spółkę LTD. Jest to jedna z możliwości, która cechuje się przejrzystą formułą prawną i zasadami działania przystępnymi dla przedsiębiorców – również tych zagranicznych. Zdarza się jednak, że firma nie idzie zgodnie z pierwotnymi założeniami lub na horyzoncie pojawiły się nowe pomysł na intratny biznes. W takiej sytuacji konieczne może być zamknięcie spółki LTD. Czy jest to skomplikowany proces? O czym trzeba pamiętać? Jak zamknąć firmę LTD w UK?

Zamknięcia firmy LTD w Wielkiej Brytanii – od czego zacząć?

Zamknięcie firmy LTD w Wielkiej Brytanii wymaga przestrzegania określonego procesu. Zaczyna się od podjęcia decyzji o zamknięciu firmy przez dyrektorów. Powodów, które przemawiają za likwidacją spółki, może być naprawdę dużo. Czasami jest to zwyczajna chęć poświęcenia czasu i pieniędzy na inny projekt, a czasami zamknięcie spółki spowodowane jest brakiem przychodów, czyli po prostu nieopłacalnością.

Niezależnie od powodu (dopóki nie jest to upadłość) spółka LTD może zostać zamknięta tylko za zgodą wszystkich wspólników. W tym celu konieczne jest zwołanie posiedzenia zarządu i przyjęcie uchwały podpisanej przez wszystkich udziałowców i dyrektorów spółki LTD. Taki dokument upoważnia do złożenia wniosku o wykreślenie spółki. Dopiero wtedy może rozpocząć się proces zamykania firmy.

Zamykanie firmy LTD w UK – podstawowe informacje

Po przyjęciu uchwały dyrektor spółki LTD musi złożyć odpowiednie dokumenty do rejestru Companies House, w tym formularz DS01. Jest to formularz, który informuje Companies House o zamiarze zamknięcia firmy. Warto pamiętać, że złożenie tego formularza nie jest równoznaczne z natychmiastowym zamknięciem firmy. Companies House musi najpierw zatwierdzić wniosek.

Przed złożeniem formularza DS01, firma musi uregulować wszystkie swoje zobowiązania. Obejmuje to spłacenie wszelkich długów, rozliczenie podatków i zakończenie wszelkich umów z pracownikami. Jeśli firma ma aktywa, muszą one być sprzedane i zyski z nich muszą być podzielone między udziałowców. W przypadku gdy firma jest niewypłacalna, proces zamknięcia może być bardziej skomplikowany i wymaga interwencji likwidatora.

Na koniec, po zatwierdzeniu wniosku przez Companies House, firma jest formalnie zamknięta i usunięta z rejestru. Cały proces może trwać kilka miesięcy, więc warto zacząć planować zamknięcie firmy z wyprzedzeniem. Szczególnie że sam formularz składa się po około 3 miesiącach od daty zakończenia działalności i dopiero po wypełnieniu innych formalności likwidacyjnych. Pamiętaj, że zamknięcie firmy to poważna decyzja, która wymaga starannego rozważenia i planowania. Dlatego warto skonsultować się z profesjonalnym biurem księgowym, aby upewnić się, że wszystkie kroki są prawidłowo wykonane.

Zamknięcie spółki LTD – skutki prawne

Decyzja o zamknięciu firmy LTD w Wielkiej Brytanii wiąże się z szeregiem konsekwencji prawnych, których każdy przedsiębiorca powinien być świadomy.

Porozmawiaj z Księgową

  • Wszelkie zobowiązania finansowe firmy muszą być uregulowane. To obejmuje zarówno długi, jak i zobowiązania podatkowe. Jeśli jednak powód, przez który przedsiębiorca musi zamknąć spółkę LTD, to niewypłacalność, zamknięcie spółki odbywa się przez postępowanie sądowe, a jej likwidacją zajmuje się syndyk masy upadłościowej (Insolvency Practitioner). Warto pamiętać, że procedurę tę trzeba opłacić – w 2023 roku średni koszt to około £5000.

  • Umowy, które firma zawarła, muszą być zakończone lub przeniesione na inną firmę. To może obejmować umowy z pracownikami, dostawcami i klientami. Zamykając spółkę LTD, trzeba dopilnować, aby wszystkie projekty zostały ukończone. Inaczej zamknięcie spółki LTD nie dojdzie do skutku, a cały proces znacznie się przedłuży.

  • Wszystkie dane osobowe, które firma posiada, muszą być odpowiednio zniszczone lub przeniesione zgodnie z przepisami o ochronie danych. Uwaga: wszystkie inne dokumenty należy przechowywać przez 7 lat od zamknięcia spółki LTD.

  • Ważne jest także upłynnienie aktywów firmy LTD. W innym przypadku nierozporządzony majątek przechodzi na własność skarbu państwa.

Jak przygotować się do zamknięcia firmy LTD w UK?

Przygotowanie do zamknięcia firmy LTD w Wielkiej Brytanii wymaga przemyślenia kilku kluczowych kwestii. Znajomość procedur i zrozumienie konsekwencji wypełnienia poszczególnych kroków jest niezbędne do podjęcia odpowiednich decyzji. Oprócz uregulowania długów, zamknięcia projektów oraz upłynnienia aktywów pamiętaj także o kolejnych krokach takich jak:

  • finalne sprawozdanie finansowe – jest niezbędne do zamknięcia firmy i musi być złożone w Companies House;

  • wyrejestrowanie z VAT – obowiązkowe tylko wtedy, gdy spółka w swojej działalności gospodarczej była płatnikiem VAT-u;

  • poinformowanie HMRC o zamknięciu spółki LTD – w tym wypadku trzeba przedstawić końcowe sprawozdanie finansowe oraz zeznanie podatkowe firmy. Po wypłaceniu wynagrodzeń i uregulowaniu płatności można zamknąć Payroll;

  • złożenie wniosku o zamknięcie firmy do rejestru Companies House – formularz wykreślenia spółki może zostać wysłany online lub pocztą, ale proces online jest zwykle szybszy i łatwiejszy. Kopię dokumentu trzeba przesłać między innymi wierzycielom, udziałowcom i dyrektorom.

Zarządzanie finansami i zobowiązaniami podatkowymi przy zamykaniu firmy LTD

Podczas procesu likwidacji firmy LTD zarządzanie finansami i zobowiązaniami podatkowymi jest kluczowe. Należy dokładnie przemyśleć, jakie kroki podjąć, aby zminimalizować ewentualne straty finansowe.

Spłata zobowiązań podatkowych powinna być jednym z priorytetów, aby uniknąć dodatkowych kar i odsetek. Niezależnie od powodów zamknięcia firmy, nie można zapominać o obowiązku rozliczenia się z HM Revenue and Customs (HMRC). W przypadku gdy firma nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań, możliwe jest złożenie wniosku o upadłość. Pamiętaj jednak, że taka decyzja może mieć poważne konsekwencje dla przyszłych działań biznesowych.

Kiedy można zamknąć spółkę LTD?

Choć teoretycznie zamknąć spółkę LTD możesz w każdym momencie (o ile jest ona wypłacalna), to jednak w praktyce muszą zajść pewne okoliczności, które w jakiś sposób potwierdzą, ze decyzja z wniosku o wykreślenie spółki jest odpowiednia. Są to przesłanki takie jak:

  • nazwa spółki nie została zmieniona w przeciągu trzech miesięcy poprzedzających decyzję o zamknięciu;

  • spółka nie dokonała sprzedaży udziałów ani żadnej handlowej transakcji w ciągu 3 miesięcy przed zamknięciem;

  • firma nie ma podpisanych umów z wierzycielami spółki (CVA);

  • spółka jest wypłacalna i może wypłacić wszystkie należności finansowe (w tym np. firma jest zdolna do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych).

FAQ:

  • Czy można zamknąć firmę LTD, jeśli spółka jest zadłużona?

Możliwość zamknięcia firmy LTD z długami zależy od wielu czynników, w tym od wielkości długów i możliwości ich spłaty. W niektórych przypadkach, jeśli długi są znaczne, może być konieczne złożenie wniosku o upadłość firmy.

  • Czego trzeba dopilnować, zamykając spółkę LTD?

Przed zamknięciem trzeba spłacić wszystkie należności i długi. Ważne jest również zamknięcie projektów oraz opłacenie pracowników. Warto także upłynnić aktywa, ponieważ w innym wypadku przejdą one na skarb państwa.