Dzisiaj wyjaśnimy co to są dywidendy i dlaczego nie są one kosztem firm. Zrobimy to na przykładzie firmy limited, bo tylko w takich firmach dyrektorzy / udziałowcy mogą je sobie wypłacać. Nie dotyczy to firm self-employed, czyli osób samozatrudnionych.

Dywidenda definicja

Dywidenda to wypłata zysku firmy dla jej udziałowców / dyrektorów. Decyzje o wysokości dywidend wypłacanych udziałowcom, podejmuje się w większych firmach na zebraniu walnym firmy po zakończeniu roku finansowego.

W mniejszych firmach, gdzie jest jeden lub dwóch udziałowców, powszechną praktyką jest jednak wypłacanie dywidend w ciągu roku. Może to być robione w mniej lub bardziej regularny sposób. W UK takie dywidendy nazywane są interim dividends.

Wypłata dywidend – kiedy i w jakiej wysokości

Jeśli chodzi o ten sposób wypłacania dywidend, to wiąże się z tym pewne ryzyko. a mianowicie W Wielkiej Brytanii nie jest legalne wypłacenie sobie całego zysku firmy, tak aby pod koniec okresu rozliczeniowego nie było w firmie dostępnych środków na pokrycie podatku, zwanego Corporation Tax.

Aby uniknąć takiej przykrej niespodzianki, należy:

  • kontrolować w ciągu roku dochód swojej firmy,
  • być przygotowanym finansowo na konieczność zapłaty podatku Corporation Tax, w wyliczonej wysokość,
  • odkładać na firmowe konto oszczędnościowe np. co miesiąc 1/12 część przewidywanego podatku do zapłacenia.

W ten sposób będziemy postępować w zgodzie z prawem. Unikniemy też stresu w przypadku braku środków na zapłacenie podatku.

Dlaczego dywidendy nie są kosztem firmy?

Bardzo częstym błędem występującym wśród początkujących dyrektorów firm limited jest przekonanie, że dywidendy są kosztem firmy. Nie jest to niestety prawda. Poniżej znajdziecie wyjaśnienie dlaczego tak jest.

Najprościej mówiąc kosztem firmy jest wszystko to, co służyło do wypracowania jej zysku. Dywidenda nie posłużyła do wypracowania zysku firmy – ona tym ZYSKIEM jest!

Wyobraźmy też sobie sytuację, w której wypłata dywidend byłaby koszem firmy. W takim wypadku wszyscy udziałowcy / dyrektorzy wypłacaliby sobie co roku cały zysk firmy w postaci dywidend. W ten sposób nikt z nich nigdy nie zapłaciłby żadnego podatku z firmy limited!

Nie miałoby to więc żadnego sensu z punktu widzenia urzędu skarbowego, ponieważ nie miałby on żadnych wpływów z podatków z firm limited!

Obowiązek rejestracji na Self Assessment / Tax Return

Udziałowiec / dyrektor firmy zapłaci podatek dodatkowy od pobranych z dywidend przy corocznym rozliczeniu osobistym, zwanym Self Assessment lub Tax Return. (Obie nazwy oznaczają to samo rozliczenie).

Każdy nowo mianowany dyrektor, który jednocześnie zostaje też udziałowcem firmy ltd z prawem do pobierania dywidend, ma obowiązek zarejestrować się w HMRC. Musi to zrobić, jako osoba która będzie zgłaszała ten dochód w rocznym rozliczeniu Self Assessment / Tax Return.

Formularz na tę rejestrację znajdziecie tutaj:

https://www.tax.service.gov.uk/shortforms/form/SA1

Progi podatku od dywidend

Wg. danych na rok podatkowy 2019-2020, podatek od dywidend jest naliczany odpowiednio w wysokości:

• 7.5% do pierwszego progu podatkowego, ale powyżej kwoty £2,000 pobranych dywidend, (która to kwota jest całkowicie wolna od podatku),
• 32.5% od kwoty pobranych dywidend powyżej pierwszego, ale poniżej drugiego progu podatkowego (drugi próg podatkowy zaczyna się od kwoty powyżej £50,000),
• 38.1% powyżej kwoty trzeciego progu podatkowego (czyli powyżej £150,000).

Podwójne opodatkowanie dywidend

Zysk firmy, który wybieramy w postaci dywidend jest podwójnie opodatkowany!

Pierwszy raz zysk firmy jest opodatkowany przy rozliczeniu rocznym firmy podatkiem Corporation Tax w wysokości 19%.

Drugi raz zysk firmy jest opodatkowany po pierwszym opodatkowaniu, po jego wypłaceniu jako dywidenda. Ma to miejsce przy rozliczeniu Self Assessment / Tax Return dyrektora / udziałowca, zgodnie ze stawkami wymienionymi powyżej.

UWAGA! Uzyskaj szczegółowe informacje i skontaktuj się ze swoim księgowym Iwona Accountancy Services Ltd.