Przy sprzedaży domu nie zawsze trzeba płacić podatki od inwestycji w nieruchomość w UK. Ponadto, większość osób może skorzystać z ulgi podatkowej, a od przychodu odliczyć poniesione koszty. Sprawdź, jak obliczać podatki od inwestycji w UK.

Sprzedaż nieruchomości w UK zasadniczo nie podlega opodatkowaniu

Dotyczy to jednak wyłącznie głównego domu czy lokalu, w którym mieszkaliśmy i który sprzedajemy. Jeśli sprzedaż obejmuje drugą lub kolejną nieruchomość, bądź jest ona zbywana z przeznaczeniem na wynajem, musimy zapłacić tzw. Capital Gain Tax (CGT).

Podatek od inwestycji w UK – ulga

W roku podatkowym 2019/2020 podatku od inwestycji nieruchomości nie trzeba płacić, jeśli zysk z jej sprzedaży nie przekroczy 12 tys. funtów.

To roczna kwota wolna od Capital Gain Tax. Przy czym podatki od inwestycji w UK płacimy nie od przychodu, ale od zysku, pomniejszonego o kwotę zwolnioną z podatku. Możliwe jest też uwzględnienie kosztów sprzedaży nieruchomości. Pary posiadające wspólne aktywa mogą połączyć swoje ulgi – w takim wypadku kwota wolna od Capital Gain Tax on property wyniesie 24 tys. funtów.

Tax on property investment – stawki

Sprzedaż nieruchomości w UK obłożona jest wyższą stawką podatkową niż inne składniki majątku. Podczas gdy stawka podstawowa przy sprzedaży aktywów ogólnie wynosi 10%, a podwyższona – 20%, w przypadku sprzedaży nieruchomości, podatek od inwestycji w UK wyniesie odpowiednio 18% i 28%.

Co więcej, wszelkie zyski kapitałowe ze sprzedaży składników majątku muszą być uwzględnione w rocznym rozliczeniu. Istnieje więc możliwość, że sprzedaż nieruchomości spowoduje u podatnika wejście na wyższą stawkę podatkową.

Podatek od inwestycji w nieruchomość w UK – koszty

Aby obliczyć zysk od sprzedaży nieruchomości w UK, należy od ceny pierwotnego zakupu odjąć cenę jej zbycia. W wyliczeniu tym można uwzględnić koszty poniesione w związku z zakupem i sprzedażą domu, np. opłaty skarbowe, usługi pośrednika, honorarium prawnika, ale też wydatki poniesione w celu podwyższenia standardu nieruchomości. Kosztem nie będą natomiast wydatki poniesione na utrzymanie domu oraz odsetki od kredytu hipotecznego.

Istnieje też możliwość uwzględniania strat, jakie ponieśliśmy przy sprzedaży innych składników majątku – do 4 lat od ich zbycia. Pozwala to obniżyć należny podatek od inwestycji w UK. Straty, które chcemy uwzględnić, zgłaszamy w deklaracji podatkowej lub telefonicznie w HMRC.

Do kiedy zapłacić podatki od inwestycji w UK

W przypadku nieruchomości sprzedanych w roku podatkowym 2019/2020, tax on property investment należy zapłacić do 31 stycznia 2021 r. Obecne przepisy wkrótce jednak ulegną zmianie. Dla nieruchomości sprzedanych od 6 kwietnia 2020 r., podatek trzeba będzie zapłacić w ciągu 30 dni.

W tym celu konieczne będzie złożenie „residential property return” i dokonanie płatności na konto.

Kilka nieruchomości – która jest główna?

Warto pamiętać, że przy posiadaniu więcej niż jednego domu, sami możemy ustalić, który jest naszą główną nieruchomością. Niekoniecznie musi to być dom, w którym mieszkaliśmy przez większość czasu.

Prawa tego lepiej jednak nie nadużywać – ulga podatkowa nie przysługuje bowiem osobom, które zakupiły nieruchomość w UK wyłącznie w celu odsprzedaży i wygenerowania zysku.

Podatki od inwestycji w nieruchomości w UK

Sprzedając nieruchomość w UK, musimy liczyć się z koniecznością prawidłowego obliczenia należności podatkowych. Należy pamiętać, że w zależności od osiąganego przychodu, naliczamy podatek od inwestycji w nieruchomość w UK według stawki podstawowej lub podwyższonej.

W niektórych przypadkach warto w tym zakresie skorzystać z pomocy specjalisty. Brytyjskie prawo podatkowe jest pod wieloma względami korzystniejsze niż polskie, jednak bywa dość zawiłe, szczególnie dla osoby, która na Wyspach przebywa dopiero od jakiegoś czasu.

UWAGA! Uzyskaj szczegółowe informacje i skontaktuj się ze swoim księgowym Iwona Accountancy Services Ltd.