Podatek VAT, podatki dochodowe, ubezpieczenie społeczne, Business Rates – w brytyjskim systemie podatkowym łatwo się pogubić. Poniższy poradnik powstał z myślą przede wszystkim o Polakach, którzy chcą lepiej poznać zasady opodatkowania w UK.

System podatkowy w UK jest systemem dość skomplikowanym. Polacy zamieszkujący i pracujący na Wyspach chwalą go za niższe niż w ojczyźnie stawki, jednak wbrew pozorom same przepisy jako takie nie są łatwe do wyjaśnienia. W Iwona Accountancy Services Ltd. przygotowaliśmy krótki przewodnik po brytyjskich podatkach.

Podatki w UK

Największym źródłem wpływów do brytyjskiego budżetu jest podatek dochodowy od osób fizycznych (personal income tax). Drugie w kolejności są składki na ubezpieczenie społeczne. Trzecie – podatek VAT, znany w UK jako podatek od wartości dodanej. Czwarte największe źródło wpływów do budżetu stanowi podatek dochodowy od osób prawnych.

Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii

Nowością, która bywa zaskoczeniem dla obcokrajowca przyjeżdżającego do UK, jest dość duża różnorodność w określaniu roku podatkowego. Obejmuje on inne zakresy czasowe dla firm, a inne – dla osób fizycznych. Rok finansowy trwa od 31 marca do 1 kwietnia – terminem tym posługują się przepisy podatkowe w UK oraz budżet rządowy. Okres rozliczeniowy firm Ltd. to 12 miesięcy od momentu założenia firmy. Mogą go jednak samodzielnie zmieniać, wyznaczając swój własny okres rozliczeniowy: może on pokrywać się z rokiem finansowym, może być rokiem kalendarzowym, a nawet zupełnie dowolnym 12-miesięcznym okresem. Dla podatków osobistych (personal tax) rok określa się od 6 kwietnia do 5 kwietnia.

Podatek VAT w UK – limity, terminy, rozliczanie

Przedsiębiorcy, których roczny dochód nie przekracza 85 tys. funtów, mogą korzystać ze zwolnienia z VAT. Oczywiście nie jest to obowiązek – rejestracji mogą dokonać dobrowolnie, np. jeśli jest to korzystniejsze ze względu na ponoszone koszty. Istnieje przy tym możliwość odzyskania VAT zapłaconego przed rejestracją – do 4 lat dla towarów i 6 miesięcy dla usług.

System podatkowy w UK wyznacza trzy stawki VAT: 20% (stawka podstawowa), 5% (stawka obniżona) oraz 0% (stawka zerowa). Obowiązkiem czynnego podatnika VAT jest składanie deklaracji VAT za okresy kwartalne. Obecnie składa się je wyłącznie online – w terminie do 1 miesiąca i 7 dnia po zakończeniu trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego.

Podatki w Wielkiej Brytanii – podatek dochodowy spółek

Osoby prawne w UK, czyli przede wszystkim Limited Company, płacą podatek dochodowy w wysokości 19% od zysków podlegających opodatkowaniu. Obejmują one zyski z handlu, inwestycji oraz sprzedaży aktywów. Najpóźniej 9 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego spółki Ltd. składają w Companies House roczne sprawozdanie finansowe.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Osoby fizyczne korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego, jeśli ich roczne dochody nie przekroczą 12 500 tys. funtów. Dochody od 12 500. do 37 000 funtów podlegają opodatkowaniu w stawce 20%, natomiast od 47,501 do 150,000 funtów – 40%. Istnieje też dodatkowa, najwyższa stawka 45% dla osób zarabiających więcej niż 150 000 funtów rocznie. Przedstawione dane to dane na rok podatkowy 2019/2020.

Pozostałe podatki w Wielkiej Brytanii

System podatkowy w UK obejmuje także m.in. podatek od nieruchomości. Tak zwane stawki biznesowe (Business Rates) oparte są o wartość nieruchomości podlegającą opodatkowaniu, ustalaną przez rząd. Business Rates płaci się w ujednoliconych stawkach bez względu na zyski firmy. Podatki w UK obejmują także składki na ubezpieczenia społeczne – obowiązkowo płacone przez wszystkich pracodawców. W tym celu korzystają oni z systemu o nazwie PAYE (Pay As You Earn).

Kto oblicza i płaci podatki w UK

Podatki w Wielkiej Brytanii można obliczać i wpłacać samodzielnie lub skorzystać z pomocy biura rachunkowego, takiego jak Iwona Accountancy Services Ltd. Wybierając księgową, warto zwrócić uwagę na jej dobre zaznajomienie z bieżącymi przepisami (pamiętajmy, że często się zmieniają!). Polacy na Wyspach zwykle wybierają polskie biura księgowe.

UWAGA! Uzyskaj szczegółowe informacje i skontaktuj się ze swoim księgowym Iwona Accountancy Services Ltd.