Landlord, czyli właściciel gruntu lub nieruchomości w UK, który oferuje je na wynajem, musi co roku rozliczać się z dochodów osiąganych z tych źródeł. Ma on przy tym prawo do obniżenia należnego podatku. Może to zrobić dzięki zaliczeniu różnych wydatków do kosztów uzyskania przychodu np. odsetek od kredytu, usług dozorcy czy odświeżenia lokalu, itp.

Czy coś jeszcze można zaliczyć jako koszt przy wynajmie nieruchomości w UK? Brytyjskie przepisy podatkowe określają bardzo szczegółowo możliwości zaliczenia wydatków do kosztów. Tylko znajomość i stosowanie się do tych przepisów, pozwala landlordom rzetelnie obliczać i wpłacać podatki.

Wynajem nieruchomości może stanowić atrakcyjne źródło zysku – podstawowego lub dodatkowego. Każdego roku setki nowych najemców poszukują dogodnego lokalu na wynajem. Dzieje się tak chociażby ze względu na wysokie ceny zakupu nowego domu, czy mieszkania, czy tymczasowość zamieszkania w danym miejscu. Landlordowie od osiągniętych przychodów muszą odprowadzać podatek. Mogą jednak obniżyć jego wymiar, poprzez zaliczenie zgodnie z brytyjskim prawem, niektórych wydatków do kosztów.

Nieruchomości UK. Kto płaci podatek od wynajmu?

Rząd Wielkiej Brytanii przychylnie patrzy na podatników osiągających zysk z wynajmowania pokojów we własnych domach. Aby do tego zachęcić, przeznaczył takim landlordom aż 7500 funtów kwoty wolnej od podatku rocznie!

Więcej o rent a room scheme przeczytasz tutaj: https://www.gov.uk/rent-room-in-your-home/the-rent-a-room-scheme

Dopiero po przekroczeniu tego limitu konieczne jest obliczenie i zapłata podatku – obowiązek dotyczy jednak wyłącznie dochodu powyżej limitu. Tak wysoka dodatkowa kwota wolna od podatku dotyczy wyłącznie sytuacji w której landlord zamieszkuje dany dom w którym podnajmuje komuś pokój.

Koszty landlorda w UK. Co jest a co nie jest kosztem dla landlorda w UK?

Wydatki poniesione z własnej kieszeni, które landlord może zaliczyć jako koszt przy wynajmie nieruchomości, obejmują m.in.:

• rachunki za elektryczność, gaz i wodę (pod warunkiem oczywiście ze płaci je landlord a nie wynajmujący),
• podatek komunalny (Council Tax),
• polisy ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości,
• usługi ogrodnika, dozorcy, opłaty księgowe itp.

Możliwe jest także zaliczenie do kosztów m.in. opłat za telefon czy wydatków na eksploatację samochodu, ale tylko w zakresie, w którym wydatki te poniesione były w związku z wynajmem nieruchomości w UK!

Koszt remontu nieruchomości w UK

Landlord może zaliczyć w koszty wydatki poniesione na odświeżenie lokalu, np. pomalowanie ścian. Istnieje jednak pewien warunek. Remont taki nie może podnosić wartości nieruchomości. Oznacza to, iż w koszty można zaliczyć wydatki na odświeżenie mieszkania, ale wydatków na generalny remont już nie.

Wymiana wyposażenia

Podobnie wygląda sprawa wymiany wyposażenia. Jako koszt podatkowy traktuje się zakup mebli, czy sprzętów o podobnej wartości, jak te użytkowane już wcześniej. Jeśli nowe wyposażenie jest wyższej wartości niż poprzednie, do kosztów można zaliczyć wyłącznie tę część wydatku, która była porównywalnej wartości co sprzęt, który został wymieniony. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wyższa wartość nowej rzeczy wynika z faktu, iż poprzedniej nie ma już na rynku. W takim wypadku landlord nie miał możliwości wymiany sprzętu na taki o podobnej wartości, może więc zaliczyć do kosztów cały wydatek.

Wynajem nieruchomości w UK. Odsetki od kredytu

Landlord spłacający kredyt wzięty na daną nieruchomość musi pamiętać, iż nie może odliczyć pełnej raty kredytu, a jedynie tylko jego część odsetkową. Rząd Wielkiej Brytanii każdego roku wprowadza ograniczenia w możliwości zaliczania do kosztów podatkowych odsetek od rat kredytowych. W roku podatkowym 2018 – 2019 r. landlord może dokonać odliczenia 50% odsetek raty kredytowej. W roku 2019 – 2020 będzie tu już tylko 25% po czym w roku 2020 – 2021 wynajmujący nieruchomości w UK całkowicie stracą taką możliwość. Odliczenia całości odsetek od kredytu będą jednak nadal mogły dokonywać firmy limited (limited companies / Ltd), których powyższe ograniczenia nie obowiązują.

Nieruchomości UK – wydatki, których nie można odliczyć

Z oczywistych względów landlord nie ma prawa zaliczyć od kosztów wydatków, które nie zostały poniesione w związku z wynajmem nieruchomości. Np. nie może odliczyć prywatnych rozmów telefonicznych, itp. Podobnie jest ze wszelkimi wydatkami osobistymi, m.in. odzieżą, itp.

Przykładowo zakup garnituru wykorzystywanego podczas spotkań z potencjalnymi najemcami, nie może zostać zaliczony do kosztów. Dzieje się tak, gdyż tylko częściowo związany jest z wynajmem. Garnitur służy też zapewnieniu danej osobie ciepła, może być też wykorzystywany przez landlorda w innych okazjach. Z tego względu nie można zgodnie z prawem zaliczyć go do kosztów podatkowych.

UWAGA! Uzyskaj szczegółowe informacje i skontaktuj się ze swoim księgowym Iwona Accountancy Services Ltd.