Anglia jest uważana za jedno z najstabilniejszych miejsc do prowadzenia biznesu na świecie. Dzięki temu, firmy zarejestrowane w tym kraju cieszą się dużym zaufaniem na rynku międzynarodowym. Ponadto, w Anglii obowiązuje korzystne prawo podatkowe, co jest niezwykle ważne dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy mają dostęp do ogromnego europejskiego rynku zbytu, co znacznie zwiększa ich możliwości rozwoju. Warto również dodać, że proces rejestracji firmy w Anglii jest stosunkowo prosty i nie wymaga dużego zaangażowania czasowego. Jakie są najpopularniejsze formy prowadzenia działalności jako spółki? Czy warto założyć spółkę LTD, czy może lepiej zwrócić się w stronę spółki LLP?

Firma LTD vs LLP w Anglii

Decyzja o założeniu firmy LTD lub LLP w Anglii to nie tylko kwestia biznesowa, ale również prawna. Proces ten wymaga zrozumienia różnic między tymi dwoma formami działalności gospodarczej. Spółka LTD (Limited Company), czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to najpopularniejsza forma prowadzenia działalności w Wielkiej Brytanii. Jest to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z kolei spółka LLP (spółka Limited Liability Partnership), czyli spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością, to struktura, która łączy cechy spółki z o.o. i spółki osobowej. Wybór między tymi dwoma formami zależy od wielu czynników, takich jak struktura własności, wymagania dotyczące sprawozdawczości czy plany na przyszłość.

Prawne aspekty prowadzenia Firma LTD a LLP w Anglii

Podczas prowadzenia działalności za granicą, szczególnie w Anglii, istotne jest zrozumienie prawnych aspektów związanych z różnymi formami działalności gospodarczej. W przypadku LTD i LLP obie formy mają swoje unikalne cechy, które mogą wpływać na sposób prowadzenia biznesu. LTD to spółka kapitałowa, która chroni jej właścicieli przed osobistą odpowiedzialnością za zobowiązania firmy. Rejestracja spółki LTD wiąże się zatem z tym, że dyrektor spółki LTD i wspólnicy nie odpowiadają swoim majątkiem za długi i wspomniane wcześniej zobowiązania spółki do wysokości wniesionego kapitału, który udziałowcy spółki wpłacili na początku działalności. Mając spółkę LTD, trzeba też mieć na uwadze obowiązki prawne i księgowe takie jak np. sporządzenie statutu spółki, rejestracja w Companies House czy prowadzenie księgowości.

W przypadku LLP główną zaletą jest elastyczność w zarządzaniu i podziale zysków. Właściciele LLP mają również ograniczoną odpowiedzialność, ale są traktowani jako partnerzy, a nie jako pracownicy, dlatego też jest to spółka partnerska. Wszyscy partnerzy mają ograniczoną odpowiedzialność, co oznacza, że ​​są chronieni przed osobistą odpowiedzialnością za długi spółki, chyba że działają w sposób nieuczciwy lub nielegalny. Dodatkowo w przypadku spółki Limited Liability Partnership istnieje konieczność ujawnienia informacji finansowych. Ponadto LLP musi mieć co najmniej dwóch partnerów, co jest ograniczeniem dla jednoosobowych przedsiębiorców. LLP posiada osobowość prawną tak samo jak spółka LTD, są to więc podmioty o odrębnej osobowości prawnej.

Porozmawiaj z Księgową

Zarządzanie i struktura spółka LTD a LLP w Anglii

Podstawowe różnice w strukturze zarządzania można przedstawić w następujący sposób:

  • LTD (Limited Company) – decyzje podejmowane są przez dyrektorów, którzy są wybierani przez akcjonariuszy. Dyrektorzy są odpowiedzialni za codzienne zarządzanie firmą, podczas gdy akcjonariusze mają prawo do udziału w zyskach firmy. Jest to bowiem odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
  • LLP (Limited Liability Partnership) – wszyscy partnerzy mają prawo do udziału w zarządzaniu firmą. Nie ma formalnej struktury zarządzania, co oznacza, że partnerzy mogą sami decydować o sposobie prowadzenia firmy.

W przypadku zarządzania LLP oferuje ono większą elastyczność, ponieważ nie wymaga formalnej struktury zarządzania. Z drugiej strony, firma w formie spółki LTD może zapewnić większą ochronę dla akcjonariuszy, ponieważ dyrektorzy są odpowiedzialni za zarządzanie firmą.

Koszty – porównanie LTD a LLP w UK

Zarówno Firma LTD, jak i LLP są popularnymi formami prowadzenia działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii. Jednakże, koszty związane z ich utworzeniem mogą się różnić. W przypadku spółki LTD koszt rejestracji wynosi zazwyczaj około 12 funtów (jeśli decydujesz się na rejestrację spółki online) i jest to jednorazowa opłata. Z drugiej strony, koszt utworzenia LLP jest nieco wyższy i wynosi około 40 funtów. Warto jednak pamiętać, że te koszty mogą ulec zmianie w zależności od różnych czynników, takich jak na przykład wybór usług dodatkowych.

Podczas planowania budżetu na utworzenie spółki LTD lub LLP, warto również uwzględnić inne potencjalne koszty. Na przykład, opłaty roczne związane z utrzymaniem firmy, takie jak opłaty za roczne sprawozdanie finansowe. Dodatkowo mogą wystąpić zobowiązania finansowe związane z zatrudnieniem księgowego online lub doradcy prawnego. Dlatego też, przed podjęciem decyzji o spółce LTD lub LLP, warto dokładnie przeanalizować wszystkie potencjalne wydatki. Tip sheets, czyli listy kontrolne, mogą być tutaj niezwykle pomocne, umożliwiając dokładne zaplanowanie budżetu.

Podatkowe korzyści Firma LTD a LLP w Anglii

Anglia jest jednym z najpopularniejszych miejsc do zakładania firm, zarówno w formie Limited Company (LTD) jak i Limited Liability Partnership (LLP). Istotnym aspektem, który przyciąga przedsiębiorców, są korzyści podatkowe.

LLP jest szczególnie atrakcyjne dla firm międzynarodowych, ponieważ nie podlega podatkowi od zysków, jeżeli nie prowadzi się działalności w Wielkiej Brytanii. To oznacza, że zyski mogą być przekazywane partnerom bez opodatkowania na poziomie spółki. W przypadku LTD zyski są opodatkowane na poziomie spółki, ale dzięki systemowi odliczeń i ulg, podatek dochodowy może być znacznie zredukowany.

Ważne jest, aby pamiętać, że korzyści podatkowe są tylko jednym z aspektów, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze formy prawnej firmy. Inne czynniki, takie jak struktura zarządzania, koszty utrzymania, czy wymogi prawne, mogą również wpływać na decyzję. Dlatego zawsze warto skonsultować się z ekspertem w tej dziedzinie.

FAQ:

  • Czy lepiej założyć spółkę LTD, czy LLP?

Trudno o jednoznaczną odpowiedź, ponieważ wiele zależy od konkretnych preferencji prawnych i podatkowych przedsiębiorcy. Zarówno spółka LTD, jak i LLP ma szereg korzyści, jednak ostateczną decyzję najlepiej skonsultować z księgową.

  • Jakie są koszty rejestracji spółki LTD, a spółki LLP?

Koszt rejestracji spółki LTD to około 12 funtów, jeśli dokonasz rejestracji przez internet, natomiast za rejestrację spółki LLP zapłacisz około 40 funtów. Ostateczna cena zależy między innymi od wybranych opcji dodatkowych.