Obywatele innych krajów mieszkający w Wielkiej Brytanii nie muszą jej opuszczać po Brexicie. Jeśli przebywają tu dłużej niż 5 lat, otrzymają tzw. settled status. Jeśli mniej, mogą ubiegać się o pozwolenie na pobyt czasowy, czyli tzw. pre-settled status.

Rezydentura w UK jest czymś innym i wymaga złożenia innego wniosku.

Zapowiadany od długiego czasu Brexit wkrótce być może stanie się faktem. Nie każdy cieszy się z tej zmiany. Szczególny niepokój mogą odczuwać imigranci. Jest ich na Wyspach ponad 3 mln, w tym wielu Polaków.

Rezydentura w UK

Brexit nie zmusi mieszkających i pracujących w UK Polaków do opuszczenia kraju.

Brytyjski rząd przewidział dla nich i dla innych imigrantów rozwiązania, które pozwolą im tu pozostać – legalnie i z pełnym zakresem praw. Od końca marca 2019 r. osoby chcące pozostać w Wielkiej Brytanii po Brexicie, mogą rejestrować się w specjalnie uruchomionym do tego systemie, by otrzymać status osoby osiedlonej w UK.

Settled status

Osoby, które w momencie rejestracji mieszkają w UK minimum 5 lat, mogą otrzymać tzw. settled status. Mieszkaniec UK posiadający status osoby osiedlonej zachowuje większość obecnych praw. Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących pobytu i jest wolny od kontroli imigracyjnej.

Wnioski można składać aż do końca czerwca 2021 r., jeśli Wielka Brytania opuści Unię Europejską z umową lub do grudnia 2020 r., jeśli zrobi to bez umowy.

Jeśli osobie mieszkającej w UK okres 5 lat upłynie np. w połowie 2020 r. może poczekać do tego terminu ze złożeniem wniosku o otrzymanie statusu osoby osiedlonej.

Pre-settled status

Mieszkańcy UK, którzy przebywają tu krócej niż 5 lat, mogą ubiegać się o pozwolenie na pobyt czasowy tzw. pre-settled status.

Na takich zasadach pozostaną oni w Wielkiej Brytanii do czasu osiągnięcia wymaganych 5 lat pobytu. Po tym okresie muszą ponownie przejść proces rejestracji w celu uzyskania statusu osoby osiedlonej, czyli tzw. settled status.

Prawa dla osób posiadających settled lub pre-settled satus

Osoby posiadające jeden z wyżej wymienionych statusów będą mogły:

  • pracować w UK;
  • korzystać z państwowej opieki zdrowotnej (NHS);
  • korzystać z państwowej edukacji;
  • korzystać z systemu zasiłków (benefitów), jeśli jest się do nich uprawnionym;
  • podróżować po Wielkiej Brytanii i poza nią.

Imigracja po Brexicie

Rząd brytyjski przewidział również regulacje dla osób, które przybędą do UK w tzw. okresie dostosowawczym – między 30 marca 2019 r. a 30 czerwca 2021 r.

Rejestracja jest wymagana, jeśli chcą oni pozostać w Wielkiej Brytanii dłużej niż 3 miesiące.

Gdy zdecydują się pozostać tu po 30 czerwca 2021 r., będą musieli złożyć wniosek ponownie. W tym momencie mogą ubiegać się o pre-settled status. Natomiast po upływie 5 lat od przyjazdu będą mieli prawo do uzyskania statusu osoby osiedlonej (settled status).

Proces rejestracji

Osoby spełniające kryteria już mogą składać wnioski o przyznanie statusu osoby osiedlonej lub pozwolenia na pobyt czasowy. Rejestracja otwarta jest od końca marca 2019 r. aż do 30 czerwca 2021 r.

Rząd Wielkiej Brytanii, na swojej oficjalnej stronie internetowej, uruchomił system przyjmowania wniosków:

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status

Warto zarejestrować się jak najwcześniej – pozwoli to osobie mieszkającej w UK zachować pełnię przysługujących jej praw, swobodnie tu pracować, studiować, korzystać z opieki medycznej i całej brytyjskiej infrastruktury.

UWAGA! Uzyskaj szczegółowe informacje i skontaktuj się ze swoim księgowym Iwona Accountancy Services Ltd.