Osoby, które zdecydowały się podjąć pracę w Wielkiej Brytanii powinny zapoznać się z zasadami rozliczania z tamtejszym Urzędem Skarbowym, czyli HM Revenue and Customs. Kompleksowa wiedza może uchronić przed wieloma pomyłkami i związanymi z nimi kosztami. Jak rozliczyć podatek w Anglii i kogo on obowiązuje?

Jak rozliczyć podatek w Anglii – sytuacja podatkowa na wyspach

Kwestie podatkowe w Wielkiej Brytanii przedstawiają się nieco inaczej niż w Polsce. Warto zaznaczyć, że rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Zaczyna się on szóstego kwietnia danego roku, a kończy piątego kwietnia roku kolejnego. Na wyspach obowiązuje podatek progresywny. W praktyce oznacza to, że jego kwota będzie proporcjonalnie wzrastała wraz z zarobkami.

Jak rozliczać podatek w UK – sytuacja poszczególnych podatników

Większość osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nie musi przejmować się kwestiami podatkowymi. Ich podatek zostaje rozliczany w tak zwanym systemie PAYE (czyli Pay As You Earn). Należna kwota podatku jest co miesiąc przekazywana do odpowiednich organów przez ich pracodawcę. Podobnie wygląda sprawa w przypadku osób pobierających emeryturę.

Sytuacja przedstawia się zupełnie inaczej u osób samo zatrudnionych (self employed), czyli pracujących na własny rachunek. Są oni zobowiązani do rozliczenia się we własnym zakresie. Do samodzielnego odprowadzenia podatku zmuszeni są także pobierający dywidendy dyrektorzy firm, osoby uzyskujące dochody z wynajmu nieruchomości, jak również Ci, którzy posiadają dochody z zagranicy (pełna lista źródeł dochodu zobowiązujących do opłacenia podatków dostępna jest pod tym adresem https://www.gov.uk/self-assessment-tax-returns/who-must-send-a-tax-return).

Jak wygląda rozliczenie podatku w Anglii – kary za niedopełnienie obowiązku podatkowego

Osoby zobligowane do płacenia podatku, które nie dopełnią tego obowiązku muszą liczyć się z karami finansowymi. Za przekroczenie terminu rozliczenia naliczana jest grzywna w wysokości stu funtów. Jeżeli podatnik nie ureguluje zobowiązania przez kolejne trzy miesiące, organ podatkowy zaczyna naliczać kary po dziesięć funtów dziennie przez kolejne dziewięćdziesiąt dni. Można mieć pewność, że na tym obciążenia finansowe się nie skończą, dlatego należy zapłacić podatek tak szybko jak to możliwe.

Jak rozliczać podatek w UK – ważne terminy

Osoby, które zobowiązane są do samodzielnego odprowadzania podatku muszą przestrzegać określonych terminów. Podatek można rozliczyć w formie papierowej. Jednak termin tego typu rozliczenia minął 31 października 2016 roku. Inną alternatywą jest opcja internetowa. Tu termin oddania formularza to 31 stycznia 2017 roku. Internetowy formularz można wypełnić samodzielnie lub skorzystać z pomocy księgowości.

Wielu podatników preferuje opcję internetową, ponieważ jest ona bardziej przejrzysta. Przykładowo daje możliwość sprawdzenia wysokości podatku lub jego zwrotu.

Jak rozliczyć podatek w UK samemu – rozliczenie przez internet

Rozliczenie podatku za pośrednictwem internetu początkowo może wydawać się trudne, jednak osoby, które choć raz przeszły przez tę procedurę przekonują, że jej zasady są jasne i zrozumiałe. Pierwszą rzeczą, którą musi zrobić podatnik po raz pierwszy rozliczający się przez internet jest zarejestrowanie się na stronie HMRC. W ciągu siedmiu dni roboczych od tego momentu wysyłany jest kod umożliwiający pełną aktywację konta. Jeżeli oczekiwanie na activation code trwa dłużej należy skontaktować się z biurem obsługi.

Jak przebiega proces rejestracji

Do zarejestrowania konta potrzebny będzie numer podatnika UTR, należy podać także numer ubezpieczenia społecznego NIN i kod pocztowy. Po wejściu na stronę należy:

– wybrać opcję konta dla osoby samo zatrudnionej,
– zaakceptować warunki wymagane przez serwis,
– i zastosować się do wyświetlanych poleceń.

Na zakończenie rejestracji użytkownik otrzymuje swoją własną nazwę (tak zwany user ID). Po przejściu tego etapu należy poczekać na przesyłkę pocztową. W ciągu siedmiu dni roboczych do podatnika zostaje wysłany kod aktywacyjny, którego należy użyć w ciągu 28 dni. W przeciwnym razie straci on ważność.

Po dokonaniu rozliczenia

W sytuacji, kiedy po dokonaniu rozliczenia podatnik będzie miał jakiekolwiek zobowiązania finansowe wobec HMRC zostanie o tym powiadomiony listownie.

W tym miejscu należy pamiętać, że ostateczny termin ich zapłaty jest jednocześnie ostatecznym terminem rozliczenia i na zapłatę podatku w terminie może być już za późno. Z tego względu nie powinno się zostawiać załatwiania tak ważnych formalności na ostatnią chwilę.