Myślisz o otwarciu własnej firmy w UK? Zastanawiasz się co będzie dla Ciebie najlepsze: firma limited, czy zwykła działalność gospodarcza – self-employment?

W świecie biznesu wybór odpowiedniej formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej jest jedną z kluczowych decyzji, które musi podjąć każdy przedsiębiorca. W Wielkiej Brytanii dwie najpopularniejsze formy to firma LTD (Limited Company) i Sole Trader. Każda z nich ma swoje unikalne cechy, które mogą wpływać na różne aspekty działalności, od struktury prawnej, przez odpowiedzialność finansową, aż po kwestie podatkowe. Jakie są różnice między LTD a Sole Trader?

Firma limited, czyli Limited Company

Firma limited nie ma właściciela, a tylko udziałowców i dyrektorów.

W firmie limited występuje jeszcze funkcja sekretarza, nie jest ona JEDNAK niezbędna.

W UK w przeciwieństwie do Polski, dozwolone jest żeby firma limited posiadała tylko jednego dyrektora, który jednocześnie jest jej jedynym udziałowcem.

Funkcja dyrektora i udziałowca w brytyjskiej firmie ltd, może być jednak pełniona przez dwie różne osoby.

Firma limited jest podmiotem o odrębnej osobowości prawnej. Odpowiada ona za swoje zobowiązania wyłącznie do wysokości swojego majątku.

Dyrektorzy firmy limited nie odpowiadają swoim majątkiem osobistym za długi firmy. Wyjątek stanowią oszustwa udowodnione przed sadem.

Firma Limited płaci Corporation Tax

Firma limited, jak każda inna firma w UK musi płacić podatki. Podatek TEN zwany JEST Corporation Tax. Obliczany jest on po 12 miesiącach działalności firmy. Jego stawka to 19%. W kolejnych latach HMRC przewiduje obniżki stawki Corporation Tax aż do 17%!

Pieniądze firmy limited, a wypłaty dyrektorskie

Pieniądze z firmy limited dyrektor i udziałowiec firmy może pobierać jako:

  • wypłaty dyrektorskie,
  • dywidendy

Są one opodatkowane odrębnie przy rozliczeniu osobistym dyrektora – Tax Return.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o opodatkowaniu dywidend zajrzyj tutaj:

Podatek od dywidend w UK i dlaczego dywidendy nie są kosztem firmy

Żeby rozliczyć firmę Ltd, jej dyrektor będzie potrzebował pełnej księgowości i biura księgowego!

Przy rocznym rozliczeniu firmy wysyłamy dwa dokumenty:

  • Accounts – do Companies House
  • Corporation Tax – do HMRC

Sole trader, czyli działalność gospodarcza w UK

Self-employment, czyli samozatrudnienie jest to zdecydowanie prostsza forma działalności gospodarczej w UK.

Ten sam typ działalności gospodarczej w UK występuje pod nazwą sole trader.

Do rozliczenia firmy self-employed wystarczy księgowość uproszczona.

Stawki podatkowe to 20%, 40% i 45%.

Ponadto przy rozliczeniu rocznym zapłacić trzeba jeszcze 9% NI klasa 4 i £2.95 NI tygodniowo klasa 2.

Rok podatkowy dla firm self-employed zaczyna się 6-go kwietnia i kończy 5-go kwietnia roku następnego.

Roczne rozliczenie podatkowe w UK nazywa się Tax Return lub Self Assessment.

Właściciel firmy self-employed odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania swojej firmy, inaczej niż to ma miejsce w przypadku firmy limited!

Firma LTD a Sole Trader

Podstawową różnicą między firmą LTD a Sole Trader w UK jest struktura prawna. Firma LTD – Limited Company, znana również jako odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jest oddzielną jednostką prawną. Oznacza to, że właściciele nie są osobiście odpowiedzialni za długi firmy. Warto zaznaczyć, że choć jest to spółka, to jednak w świetle prawa możesz być zarówno, jedynym udziałowcem, jak i dyrektorem.

Natomiast Sole Trader to jednoosobowa działalność gospodarcza, czyli self-employed, gdzie właściciel jest osobiście odpowiedzialny za wszystkie zobowiązania firmy. W przypadku firmy Limited udziałowiec nie musi mieć statusu rezydenta i może kontrolować przedsiębiorstwo tak naprawdę z każdego miejsca na świecie, o ile zatrudnia na miejscu dyrektora lub/i pracowników posiadających status obywatela albo rezydenta Wielkiej Brytanii bądź wizę pracowniczą. W przypadku self-employed konieczne jest natomiast posiadanie rezydentury oraz opłacanie National Insurance Contribution.

Różnice: firma LTD a Sole Trader – odpowiedzialność właściciela

Ważnym aspektem, który różni spółkę LTD od Sole Tradera, jest odpowiedzialność finansowa. W przypadku firmy LTD odpowiedzialność jest ograniczona do wartości udziałów firmy oraz wypracowanego zysku. To oznacza, że w przypadku niewypłacalności, osobiste majątki właściciela firmy nie są zagrożone. Podsumowując kwestie odpowiedzialności właściciela spółki LTD, możemy zauważyć, że:

odpowiedzialność ta jest ograniczona do wartości udziałów firmy i wypracowanego zysku;

osobiste majątki właściciela firmy nie są zagrożone w przypadku niewypłacalności (z wyjątkiem szczególnych wypadków);

właściciel firmy nie jest osobiście odpowiedzialny za długi firmy.

W przypadku Sole Trader jako self-employed to właśnie właściciel jest osobiście odpowiedzialny za wszelkie długi swojej firmy. W sytuacji niewypłacalności, majątek osobisty właściciela może być wykorzystany do spłaty długów. Możemy więc analogicznie przedstawić w punktach odmienne podejście do odpowiedzialności finansowej w Sole Trader, gdzie:

właściciel jest osobiście odpowiedzialny za długi firmy;

osobiste majątki właściciela są zagrożone w przypadku niewypłacalności;

istnieje brak ograniczenia odpowiedzialności finansowej.

Bardziej szczegółowo podatki dla self-employed omówione są tutaj:

Firma w UK, założenie działalności, zapłata podatków, itp.

Zakres kontroli i zarządzania w firmach LTD i Sole Trader

Zarządzanie i kontrola są kluczowymi elementami prowadzenia każdego rodzaju działalności gospodarczej. W przypadku firmy LTD zarządzanie jest zazwyczaj bardziej złożone i wymaga większego zaangażowania. Właściciele, czyli udziałowcy firmy, muszą zatwierdzać decyzje strategiczne w swojej spółce LTD, takie jak zmiana struktury firmy, podział zysków czy zaciąganie kredytów. Właściciel lub właściciele mają również obowiązek składania rocznych sprawozdań finansowych i podatkowych, co często wymaga wsparcia profesjonalnego księgowego.

W przypadku Sole Trader kontrola i zarządzanie są znacznie prostsze. Właściciel jest jedynym decydentem i nie musi uzyskiwać zgody innych osób na podejmowanie decyzji biznesowych. Nie ma również wymogu składania rocznych sprawozdań finansowych, co znacznie upraszcza prowadzenie działalności.

Jakie są podatkowe różnice między LTD a Sole Trader?

Pod względem podatkowym, firmy LTD i Sole Trader (self-employed) w UK są traktowane bardzo różnie. Firma LTD jest osobą prawną, co oznacza, że płaci podatek od zysków, znany jako Corporation Tax. Od 1 kwietnia 2023 roku dla Corporation Tax wprowadzona jest stawka progresywna zależna od dochodu:

poniżej 50 000 GBP – 19%;

między 50 000 a 250 000 GBP – od 19% do 25% z racji korzystania z Marginal Relief, czyli ulgi, poprzez którą stawka podatku będzie się zwiększać wraz ze wzrostem dochodów, jakie osiąga spółka LTD;

powyżej 250 000 GBP – 25%.

W przypadku Sole Trader, która nie jest osobą prawną, właściciel płaci podatek dochodowy od zysków, który może wynosić od 20% do 45%, w zależności od dochodów rocznych:

między 12 571 a 50 270 GBP – 20%;

miedzy 50 271 a 150 000 GBP – 40%;

powyżej 150 000 GBP – 45%.

Jak to wygląda w przypadku innych podatków?

  • Podatek VAT – zarówno firmy LTD, jak i Sole Trader muszą zarejestrować się do VAT, jeśli ich roczne obroty przekroczą 85 000 funtów (dane na rok podatkowy 2023-24). Stawka standardowa wynosi 20%, ale istnieją również stawki obniżone i zerowe.
  • Podatek od zysków kapitałowych – przedsiębiorcy prowadzący self-employed mogą być zobowiązani do zapłaty podatku od zysków kapitałowych, jeśli sprzedadzą swój biznes. Firmy LTD mogą również zapłacić podatek od zysków kapitałowych, ale tylko wtedy, gdy sprzedają aktywa firmy.

Czy to już wszystkie różnice?

Różnic między tymi typami firm jest oczywiście o wiele więcej. Omówiliśmy tutaj zaledwie kilka z tych, które z punktu widzenia podatnika wydają się być najistotniejsze.

Jeśli zastanawiasz się, która forma będzie dla Ciebie najlepsza, nie zwlekaj, tylko skontaktuj się z nami już teraz!

 

UWAGA! Uzyskaj szczegółowe informacje i skontaktuj się ze swoim księgowym Iwona Accountancy Services Ltd.

Proces rejestracji dla firm LTD i Sole Trader

Rejestracja firmy LTD w UK wymaga złożenia wniosku do Companies House. Proces ten obejmuje podanie między innymi nazwy firmy, adresu siedziby, danych dyrektorów i sekretarza firmy (jeśli firma takiego posiada), a także informacji o udziałowcach i kapitale zakładowym. W przypadku Sole Trader proces rejestracji jest znacznie prostszy i tańszy. Wystarczy zarejestrować się jako samozatrudniony w HM Revenue and Customs (HMRC), co jest bezpłatne – rejestracji takiej można dokonać online.

Porównując koszty prowadzenia obu typów działalności, warto zauważyć, że prowadząc spółkę LTD, jesteś zobowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań finansowych, co może generować dodatkowe koszty księgowe. Dla Sole Trader nie ma takich obowiązków, co znacznie redukuje koszty prowadzenia księgowości dla tego typu firmy.

FAQ:

  • Co to jest Sole Trader?

Sole Trader zwane także self-employed to rodzaj działalności gospodarczej dostępnej w Wielkiej Brytanii. Jest to działalność jednoosobowa z uproszczoną księgowością. Aby prowadzić firmę w formie Sole Trader, trzeba być rezydentem UK oraz mieć brytyjski adres i odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotno-emerytalne.

  • Co to jest LTD?

LTD to prawna forma prowadzenia działalności Limited company. Jest to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W przeciwieństwie do Polski firma ta może jednak posiadać tylko jednego dyrektora i udziałowca, którym może być ta sama osoba.

  • Jaka jest najważniejsza różnica między LTD a Sole Trader?

Często jako najważniejszą różnicę podaje się kwestię odpowiedzialności finansowej, ponieważ przy spółce LTD właściciel nie odpowiada za długi firmy swoim majątkiem, natomiast w przypadku Sole Trader odpowiedzialność ta ciąży także na prywatnym majątku właściciela.