Deklaracje podatkowe na potrzeby podatku dochodowego (tax return) co roku w UK składają m.in. partnerzy w spółkach cywilnych (partnership) oraz osoby samozatrudnione. O tym, jak dokładnie przebiega rozliczenie podatku self-employed w Wielkiej Brytanii, przeczytasz w poniższym artykule.

Kogo dotyczy rozliczenie Self Assessment?

Rozliczenie podatkowe w UK określa się jako Self Assessment Tax Return. Dzięki niemu brytyjski urząd skarbowy, czyli HMRC (His Majesty’s Revenue and Customs) uzyskuje informacje od przedsiębiorców o dochodach firmy w danym roku podatkowym, a także o kwocie należnego podatku.

Roczne rozliczenie podatkowe muszą wysłać wszystkie osoby, które w określonym roku podatkowym:

 • były samozatrudnione (self-employed),
 • były partnerem spółki,
 • uzyskały więcej niż £1000 nieopodatkowanego dochodu w danym roku podatkowym,
 • miały zyski ze sprzedaży akcji, domów albo innych aktywów,
 • uzyskiwały dochody z zagranicy,
 • otrzymały dochody z wynajmu nieruchomości,
 • osiągnęły zyski z napiwków, oszczędności lub prowizji,
 • miały dochody od pobierania dywidend.

Jako osoba samozatrudniona zeznanie podatkowe Self Assessment musisz przeprowadzić nawet w sytuacji, kiedy Twoja firma nie osiągnęła żadnych dochodów. Co więcej, masz obowiązek rozliczenia się także gdy Twoje przychody wynoszą mniej niż kwota wolna od podatku (w roku podatkowym 2022-2023 wynosi ona £12 570). W tej sytuacji nie opłacasz podatku – wystarczy, że dokonasz rozliczenia podatkowego.

O jakich terminach warto pamiętać?

W Wielkiej Brytanii rok podatkowy trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia kolejnego roku. Jeżeli jesteś osobą self-employed od dnia po 5 kwietnia 2022 r., to czas na złożenie swojego zeznania podatkowego za rok podatkowy 2022-23 będziesz miał do 31 stycznia 2024 r.

Oprócz tych dni warto pamiętać również o innych datach – przekroczenie wyznaczonych terminów może skutkować obowiązkiem opłacenia kar (informacje o nich znajdziesz w dalszej części tekstu).

 • 31 października mija termin złożenia zeznania podatkowego Self Assessment w formie papierowej.
 • 31 stycznia to data złożenia rozliczenia dla osób samozatrudnionych w wersji elektronicznej, a także zapłaty podatku.
 • 5 października po zakończeniu Twojego pierwszego roku podatkowego jako self employed mija termin rejestracji firmy w HMRC.

Spóźnione rozliczenie self-employed

Zdarza się, że przedsiębiorcy zapominają o rozliczeniu Self Assessment. Co dzieje się w takiej sytuacji? Wystarczy opóźnienie o kilka minut, aby automatycznie przyznano Ci karę £100. Osobno naliczane są też odsetki od niezapłaconego na czas podatku. Ostateczny termin na wysłanie rozliczenia i zapłatę podatku jest ten sam i jest to 31 stycznia roku kolejnego po zakończeniu roku podatkowego.

Jeśli przegapisz opłatę kary £100 za niedostarczenie rozliczenia na czas, po 3 miesiącach HMRC zacznie codziennie doliczać do niej £10 dziennie, aż do 90 dni. Wówczas w systemie HMRC masz karę w wysokości £100 + £900. Jeśli po 12 miesiącach od ostatecznego terminu rozliczenia urząd skarbowy w UK nadal go nie otrzyma, wyśle Ci kolejną karę £300. Łącznie Twoje zobowiązania będą wynosić aż £1300 i odsetki z tytułu podatku niezapłaconego w terminie.

Rozliczenie podatkowe dla osób self-employed w praktyce

Do rozliczenia Self Assessment nie potrzebujesz księgowej, ale mimo to warto zdecydować się na pomoc specjalistów. Złożenie zeznania podatkowego wymaga zgromadzenia wszystkich rachunków i faktur z danego roku podatkowego. Dzięki współpracy z biurem księgowym Iwona Accountancy Services Ltd. zawsze masz dostęp do niezbędnych dokumentów, które zachowujemy w wersji papierowej lub elektronicznej.

Osoby self-employed w trakcie roku podatkowego powinny gromadzić dowody ewidencji sprzedaży i kosztów firmy. Jeśli pracujesz na etacie, przygotuj również formularze P45 lub P60 od pracodawcy. Zbierz dowody na dywidendy, dochody z wynajmu nieruchomości i zagranicy. Wyciągi z konta bankowego przydadzą się, gdy nie możesz znaleźć niektórych faktur.

Wszystkie te dokumenty trzeba przechowywać przez 5 kolejnych lat. HMRC prowadzi kontrole osób prowadzących działalność gospodarczą – jeśli nie masz niezbędnych formularzy, urząd może naliczyć Ci wysoką karę. Na bieżąco skanuj dokumenty papierowe i zapisuj je w zabezpieczonym dysku lub chmurze.

Wysokość podatku – progi podatkowe w Anglii

Twoje przychody regulują kwotę podatku do zapłacenia. Zazwyczaj opłaty oblicza się na podstawie różnicy między kwotą wolną od podatku a Twoimi dochodami.

Ile podatku zapłacisz?

 • 20% przy dochodach od £12 750 do £50 270.
 • 40%, od dochodów w przedziale od £50 271 do £150 000,
 • 45% od dochodów przekraczających £150 000.

Rozliczenie podatku – self-employed w UK

Numer UTR, czyli Unique Taxpayer Reference i aktywne konto na stronie HMRC umożliwi Ci wygodne złożenie Self Assessment online. Rozliczenie możesz również przesłać listownie w formularzu SA100. Może być konieczne wypełnienie większej liczby formularzy, zwanych „stronami dodatkowymi”, jeśli informujesz HMRC o tych rodzajach dochodów:

 • employees or company directors – SA102,
 • self-employment – SA103S or SA103F,
 • business partnerships – SA104S or SA104F,
 • UK property income – SA105,
 • foreign income or gains – SA106,
 • capital gains – SA108,
 • non-UK residents or dual residents – SA109.

Każda działalność gospodarcza wygląda nieco inaczej, dlatego wypełnianie zeznań podatkowych różni się w zależności od przedsiębiorcy.

Zdarza się, że w zeznaniu podatkowym pojawiają się błędy – na wprowadzenie zmian do Self Assessment masz 12 miesięcy. Nie zwlekaj jednak, ponieważ poprawki mogą oznaczać zmiany w wysokości podatku do opłacenia lub zwrotu.

Zwrot nadpłaconego podatku w Wielkiej Brytanii

Kiedy wypełnisz i złożysz rozliczenie Self Assessment, możesz otrzymać zwrot podatku. O zwrot podatku z powodzeniem możesz się ubiegać do 4 lat po zakończeniu każdego roku podatkowego. Wniosek w tej sprawie trzeba wysłać do HMRC.

Self-employment i podatek VAT

Podatek dochodowy to nie wszystko – trzeba także pamiętać o podatku VAT. W UK VAT opłaca się po uzyskaniu progu obrotów określonego na stronie internetowej HMRC – obecnie £85000 w skali 12 miesięcy. Możesz także zrobić to dobrowolnie, zanim osiągniesz ten próg, jeżeli np. Twoi klienci chcą otrzymać fakturę z naliczonym VAT-em. Podatek VAT typowo opłaca się co trzy miesiące, zgodnie z nowym systemem MTD obowiązującym od 2024 r.

FAQ:

 • Self Assessment w UK – kto jest zobowiązany do jego złożenia?

Są to m.in. osoby samozatrudnione, partnerzy w spółkach partnerskich, osoby, które osiągnęły ponad £1000 nieopodatkowanych dochodów, a także osoby uzyskujące dochody z zagranicy.

 • Ile wynoszą progi podatkowe w Wielkiej Brytanii?

Trzy progi podatkowe to kolejno: 20% (dochody £12 750-£50 270), 40% (dochody £50 271-£150 000) oraz 45% (dochody ponad £150 000).

 • Jak wygląda rozliczenie Self Assessment?

Rozliczenie podatkowe w UK możesz przeprowadzić listownie (wypełnij formularz SA100) albo przez internet – wystarczy numer UTR i aktywne konto na stronie urzędu HMRC.